História

Ukazujem 1 - 10 z 386 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 39

Oznamy

« Späť

3. pôstna nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (NEDEĽA RADOSTI).

Oznamy

Na budúci týždeň sa v noci zo soboty 30.3. na nedeľu 31.3. mení zimný čas na letný, o 02.00 posúvame hodiny o hodinu dopredu a teda spíme kratšie.

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, v KBSJ v piatok o 16.30. Krížová cesta na Červenej veži zatiaľ nebude. Krížová cesta v nedeľu bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 14.00.
Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami, môže získať úplné odpustky.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Pripomínam termíny 1. svätého prijímania:

  • 18.5.2019 - školy Vajanského a Scherera
  • 19.5.2019 - Banka
  • 26.5.2019 - Brezová škola

Ak niekomu nevyhovuje termín, je možnosť prehlásenia na iný termín. Žiadame tých, čo nemajú všetko v poriadku, aby dodali krstné listy a prešli preskúšaním čo najskôr.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši o 18.00 a po nej s kňazom a animátormi. Pripomínam termín birmovky, ktorá bude 12.5.2019 o 10.30 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

V pondelok 25.3.2019 na slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého života Spoločenstvo Kráľovnej rodiny pozýva na modlitby pred Sviatosťou oltárnou za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život v kostole sv. Cyrila a Metoda od 14.00. Obsahom sú: Modlitby za rodiny a úctu k životu, Hodina Božieho milosrdenstva, krížová cesta za úctu k životu, Fatimský radostný posvätný ruženec a sv. omša o 18.00.

Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa bude konať 5.4. od 14.00 do 18.00 a 6.4. od 8.00 do 12.00 v budove prvého stupňa Pod Párovcami č. 127. Prineste si občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa, v prípade zdravotných problémov dieťaťa aj náležitý doklad.

Dôrazne vás prosím, aby ste neparkovali pred rampou na parkovisko pri OTP banke, a neznemožnili vjazd alebo výjazd. Pri porušení bude vyzvaná polícia na odtiahnutie vozidla.

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany ďakuje všetkým, ktorí pomohli 2% z dane v minulom roku na chod Domu pokoja v Lúke pre ubytované matky a deti, a veľmi prosí o pomoc aj v tomto roku. Srdečné P. Boh odmeň! Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Srdečne Vás pozývame na farskú púť piešťanských farností sv. Cyrila a Metoda a sv. Štefana do Lúrd, La Salette, Turína a Benátok. Termín púte je 24.8. - 30.8.2019. Nahlásiť sa môžete aj v sakristii. Viac informácii na nástenke.

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019.
Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/
Momentálne v našej farnosti v piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu je v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na marec v MC Cesta:

  • Prednáška na tému: Duchovný život na materskej.
  • Inšpiratívne mama Nina o jej rodine a ekologickej móde.
  • Diskusia a rozprávanie o knihe : Klub nerozbitných deti.
  • Modlitby matiek.

Manželské večery - ešte máme voľné miesta. V Piešťanoch sa opäť budú konať Manželské večery, kde si môžete reštartovať svoje manželstvo, alebo načerpať nové sily a energiu do jeho budovania. Stretnutia sa konajú pod záštitou Centra pomoci pre rodinu. Je to osem stretnutí, začínajú 26. marca a budú bývať každý utorok od 17.30 h do cca 20.00 h. Viac informácií a prihlásiť sa môžete kontaktom cez email deniskristek@gmail.com.

Pozvánka - 27.3.2019 (streda) o 18.00 sa v Pamätníku holokaustu v Piešťanoch, (vedľa cintorína na Bratislavskej ulici) uskutoční KAJÚCA TRYZNA. Je to stretnutie s cieľom uctenia si obetí holokaustu a vyjadrenia ľútosti pri príležitosti výročia deportácií z Piešťan a okolitých obcí do koncentračných táborov, v ktorých zahynulo 1063 piešťanských Židov.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan