História

Ukazujem 1 - 10 z 488 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

3. pôstna nedeľa "B" 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
NEDEĽA: 4. PÔSTNA NEDEĽA: NEDEĽA RADOSTI - LAETARE

Oznamy

Krížová cesta vo farskom kostole bude v piatok o 17.30 vysielaná cez internet.

Verejné slávenia bohoslužieb sú naďalej pozastavené. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov (pohreby sú bez obmedzení počtu) a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Pristúpiť k sviatostiam môžete individuálne v úradných hodinách alebo po dohode s kňazom.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov v stredu o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie. Prosím deti aj rodičov, aby sa učili otázky a pripravili sa aj na to, že 1. sväté prijímanie bude vysluhované individuálne po rodinách alebo v malých skupinkách.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku s birmovnou katechézou v piatok o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke v kolónke Komunita, Birmovanci.
Pre birmovancov sme zriadili e-mailovú schránku: birmovanci.piestanycm@gmail.com, cez ktorú budeme komunikovať pri vypracovávaní úloh.
Tiež ich prosím, aby rátali s tým, že sviatosť birmovania pre tých, ktorí budú pripravení, bude po menších skupinách.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať telefonicky na farskom telefónnom čísle 033/558 2177 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné odovzdať osobne u kňazov alebo na účet po dohovore.

Verejná celodenná adorácia Pán Ježiša Krista v Oltárnej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa v tomto čase nekoná.
Vždy je možné zastaviť pri kostole na poklonu alebo v predsienke kostola, kde je množné zobrať si Katolícke noviny alebo iné tlačoviny.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Nariadenie o zákaze vychádzania je predĺžené a preto sú aj naďalej pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané. Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Sviatosti vysluhujeme individuálne, v naliehavých prípadoch - po dohode s kňazom. Kontakt tel: 0940 356 686.

Zapísanie úmyslov sv. omší na apríl si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 a od 17.00 do 18.00 na tel: 0940 356 686.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Úprimne ďakujeme za vaše modlitby, duchovnú i hmotnú podporu. Aj my pamätáme na vás v modlitbách a pri sv. omšiach.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan