História

Ukazujem 1 - 10 z 382 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 39

Oznamy

« Späť

31. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Piatok: VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY. Sviatok.
Sobota: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Úplné odpustky v prospech zosnulých: Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať uvedené odpustky denne od 1. do 8. novembra. Žiada sa splniť 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). A vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovholen v sobotu a v nedeľu. Ostané sv. omše o 16.15 v pracovných dňoch od pondelka do piatku sú presunuté do farského kostola.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku býva v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie, osobitne pre deti 2. a 3. ročníka, býva v stredu o 18.00. Prosím, aby deti prichádzali v doprovode rodičov. Po sv. omši bude preskúšanie detí 3. ročníka z 1. časti otázok.

Vo štvrtok budú v našom kostole sv. Cyrila a Metoda kňazské rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu so začiatkom sv. omše o 9.30.

Na budúcu nedeľu na filiálke Banka bude hodová slávnosť titulu kostola zasväteného sv. Martinovi s hodovou zbierkou.

Ďakujeme za prvopiatkovú zbierku potravín pre núdznych.

Slovenský dohovor za rodinu Vás pozýva na akciu Zastavme zlo z Istanbulu za účasti kňaza Mariána Kuffu a jeho spolupracovníkov v nedeľu 18.11.2018 so začiatkom prednášok o 15.00 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda, sv. omšou o 18.00 a sviečkovým ružencovým pochodom. Modlime sa za zdravotný stav o. Mariána Kuffu, aby mohol prísť.

Pozývame vás zažiť adventný čas na pútnicko-poznávací zájazd do rakúskeho mestečka Mariazell. Okrem sv. omše v bazilike navštívime vianočné trhy a čokoládovňu v Kittsee kde si môžete nakúpiť pred sviatkom sv. Mikuláša. Termín zájazdu je v sobotu 1. decembra 2018 s nástupnými miestami od kostola sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, od kostola sv. Štefana v Piešťanoch a od kostola v Banke a tiež v okolitých obciach. Púť bude doprevádzať kňaz. Poplatok za zájazd je 25 € a je potrebné ho uhradiť vopred. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárii NOE travel pri kostole sv. Cyrila a Metoda. Plagát nájdete na farskej výveske.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorína a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca.

Na budúci týždeň v nedeľu (11. november 2018) o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum. Všetci ste srdečne pozvaní.

Každú stredu v našom jezuitskom pastoračnom centre od 9.30h. je otvorené materské centrum pre mamičky s deťmi.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan