História

Ukazujem 1 - 10 z 335 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 34

Oznamy

« Späť

32. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Sväté omše cez týždeň o 16.15 v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho pri kúpeľnom moste NEBUDÚ BÝVAŤ. Presunú sa do farského kostola sv. Cyrila a Metoda. Podobne sa do farského kostola presúva celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Rozpis adorátorov a úmysly sv. omší zostávajú nezmenené. Nedeľné sväté omše o 9.00 zostávajú zatiaľ do adventu nezmenené.

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka vo farnosti sv. CM na dokončenie kotolní v kostole sv. CM a v Pastoračnom centre, v Kocuriciach na opravu veže a na Banke na opravu kostola.

Svätá omša osobitne venovaná pre prvoprijímajúce deti (2. a 3. ročníka) spolu s rodičmi bude v stredu. Deti 3. ročníka majú preskúšanie z otázok 1. časti po sv. omši v prítomnosti rodičov, ktorí ešte neboli.
Tiež prosím všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie po sv. omši, aby sme sa informovali a dohodli program 1. svätého prijímania.

V piatok stretnutie birmovancov nebude.

Od 13. novembra do 21. novembra 2017 bude v Trnave v Bazilike sv. Mikuláša prebiehať Trnavská novéna v roku Fatimskej Panny Márie s pohľadom upriameným na Svätú rodinu a jej odkaz pre dnešné rodiny. Program svätých omší je na plagáte na nástenke.

Vincentská rodina ďakuje všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom za 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu a za pomoc pri zmierňovaní hladu vo svete. V kostole sv. CM sa vyzbieralo 690,-€, v kaplnke BSJ 558,-€ v jezuitskej kaplnke 2172,-€, v kostole sv. Štefana 1002,-€. Spolu v Piešťanoch 4422,-€.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes o 15.00h. je stretnutie združenia Faustínum. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi pozývajú snúbenecké a manželské páry do 5 rokov, k duchovnej formácii v rámci malého manželského spoločenstva, ktoré sa bude schádzať od adventu, teda od 1. decembra, každý piatok o 17.00 hod v JPC. Prihlásiť sa možno najneskôr do 26. novembra u manželov Gáborovcov alebo manželov Dragulovcov, prípadne u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi taktiež pozývajú rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a na birmovku, k duchovnej formácii v rámci malých spoločenstiev, ktoré budú prebiehať tiež od 1. decembra, každý piatok o 19.30 v JPC. Prihlásiť sa možno najneskôr do 26. novembra v sakristii nášho kostola.

Zbierka „Boj proti hladu“ v Piešťanoch – medovníkové srdiečka. Rodina sv. Vincenta ďakuje všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, že pomáhajú zmierňovať biedu vo svete. V Piešťanoch sa vyzbieralo: u jezuitov 2172 eur; v kostole sv. Cyrila a Metoda 1248 eur; v kostole sv. Štefana 1002 eur. Spolu za celé Piešťany to činilo 4422 eur.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan