História

Ukazujem 1 - 10 z 613 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 62

Oznamy

« Späť

34. nedeľa v období cez rok "C" 2022, Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Liturgický kalendár

Pondelok: Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Utorok: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa: 1. adventná nedeľa

Oznamy

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii farského kostola vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 25.11.2022 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

Pozývame k modlitbám za život a nenarodené deti každú stredu o 10:00 hod. pred nemocnicou.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Hľadáme pomoc pri upratovanífarského kostola. Kto by nám chcel pomôcť, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti srdečne pozývajú na premietanie filmu „Slobodní“ o Vladimírovi Juklovi a Silvestrovi Krčmérym, ktorí sa nezmazateľným spôsobom zapísali do histórie vzniku a pôsobenia podzemnej Cirkvi na Slovensku. Po filme bude nasledovať diskusia s režisérom filmu Slavomírom Zrebným a s pátrom Petrom Zahoránskym SJ, synovcom Silvestra Krčméryho.
Premietanie sa uskutoční v sobotu 26. 11. 2022 o 16:00 v kine Fontána v Piešťanoch. Vstupné: 3€.

Na 1. adventnú nedeľu v úvode sv. omší požehnáme adventné vence. Môžete si ich priniesť na požehnanie a položiť ich pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan