História

Ukazujem 1 - 10 z 339 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 34

Oznamy

« Späť

4. adventná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

NEDEĽA: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
PONDELOK: NARODENIE PÁNA. SLÁVNOSŤ.
UTOROK: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, Sviatok.
STREDA: SV. JÁNA, APOŠTOLA EVANJELISTU. Sviatok.
ŠTVRTOK: SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV. Sviatok.
NEDEĽA: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok.

Oznamy

Odovzdanie Betlehemského svetla bude vo farskom kostole v dnešnú nedeľu 24.12.2017 pri svätej omši o 10.30 a po nej.

24.12. na 4. adventnú nedeľu (Štedrý deň) večerná sv. omša o 18.00 nebude.

Sväté omše v pondelok a v utorok budú ako v nedeľu.
Na budúcu nedeľu – Silvester – večerná sv. omša bude o 17.00.

Adorácie farskom kostole sv. CM v túto nedeľu, v pondelok a v utorok nebudú.

Polnočná svätá omša bude vo farskom kostole 24.12. o 24.00. Na sídlisku Trajan o 22.00, na Banke o 24.00, v Kocuriciach o 22.00. Na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana sv. omše budú ako v nedeľu.

Požehnávanie betlehemov je dnes na 4. adventnú nedeľu po sv. omšiach.

Tradičná vianočná ofera bude na Božie narodenie 25.12. Nech vás Pán požehná za vaše milodary.

Svätá omša a stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami nebude.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole. Tohoročné sprítomnenie vianočných udalostí pripravili rodičia pre deti. Pozývame vás na toto netradičné predstavenie a hlboké prežitie tajomstva Vianoc. Deti budú mať priestor na spontánne básničky a pesničky pre Ježiška.

Na sviatok Svätej rodiny si manželia budú môcť pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby. Dobre je, ak prídu obaja a budú stať pri sebe, ale je to možné urobiť aj individuálne.

Koledníci Dobrej Noviny navštívia piešťanske domácnosti na sviatok sv. Štefana 26.12. Prostredníctvom koledovania pomáhajú najchudobnejším obyvateľom planéty. Tí, ktorí majú záujem o prijatie koledníkov, môžu sa zapísať na súpisku vzadu na stolíku.

Na Narodenie Pána 25. 12. svätá omša o 10.30 bude za účasti zboru Coro Laudamus a o 18.00 za účasti zboru Dona Bosca.

Vo štvrtok 28.12. pri večernej sv. omši o 18.00 budú spievať a po nej budú hrať vianočný program mladí zboru Feličita, na ktorý pozývame rodiny s deťmi a mladých.

Na Nový rok 1.1.2018 po večernej sv. omši o 18.00 bude koncert Malej vianočnej hudby.

V sobotu 6.1.2018 o 16.00 sa uskutoční trojkráľový vianočný koncert zboru Coro Laudamus vo farskom kostole sv. CM.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom a darcom, ktorí sa pričinili pomocou a službou k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na slávnosť Božieho narodenie (pondelok) – 25. decembra 2017 bude v našej kaplnke tradičná vianočná ofera. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom našej kaplnky.

Na Božie narodenie a sv. Štefana (pondelok – utorok) – sväté omše ako v nedeľu. Na Silvestra (nedeľa) budú sväté omše dopoludnia ako v nedeľupopoludní bude o 16.00 h. s ďakovnou pobožnosťou. Sv. omša o 18.30 budúcu nedeľu nebude. Od 23.00h. – adorácia až do pol noci. Privítanie Nového roku.

Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!!

Ľudová hudba folklórneho súboru Máj Vás srdečne pozýva na Vianočné vystúpenie, ktoré sa uskutoční pol hodinu pred a pol hodinu po polnočnej svätej omši. Tešíme sa na Vás.

Prijatie koledníkov Dobrej novinyna sviatok sv. Štefana 26. decembra – podpora humanitných projektov v rozvojových krajinách. Zapísať sa môžete vzadu v kostole do zoznamu, prípadne sa nahlásiť telefonicky, alebo e-mailom. Bližšie informácie sú na výveske, alebo v Dobrých novinách, ktoré sú zdarma k dispozícii. Pokiaľ nechcete, či nemôžete prijať koledníkov, ale máte záujem podporiť tento projekt, môžete prispieť priamo do pokladničky s označením Dobrá novina umiestnenej v kostole sv. Štefana alebo môžete poslať príspevok priamo na účet Dobrej Noviny. Číslo účtu je na web stránke www.dobranovina.sk.

26.12.2017 pri rodinnej svätej omši o 11.00h. a po nej vystúpi ľudová kapela Bojňanci z Bojnej pri Topoľčanoch. Môžete si pri tejto príležitosti zakúpiť aj CD. Tešíme sa na Vás.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek príspevkom (tým, ktorí darovali stromčeky, výzdobu, osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem...) prispeli k vianočnej výzdobe v našej kaplnke.

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci ďalšieho pokračovania projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Od 21. decembra je tu prezentované dielo slovenskej renomovanej výtvarníčky, Barbory Kožíkovej – Lichej, pod názvom: Vianočná kontemplácia.

Rada rodičov Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch pri farnosti sv. Štefana Vás srdečne pozýva na 11-ty ročník Školského plesu, ktorý sa koná dňa 19. januára 2018 o 19.00 hod. v reštaurácii Semafor.
Cena lístka je 35€. Vstupenkou na ples môžete zároveň aj obdarovať svojich blízkych počas nadchádzajúcich sviatkov a spojiť tak príjemné s užitočným. Výťažok z plesu bude venovaný Cirkevnej základnej škole. Lístky si môžete zakúpiť do 8. januára 2018 na 1. stupni základnej školy resp. u rodiny Bujnovej, Gonovej alebo Krupovej, ktoré Vám poskytnú aj bližšie informácie o plese.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan