História

Ukazujem 1 - 10 z 395 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

4. adventná nedeľa 2018

Liturgický kalendár

UTOROK: NARODENIE PÁNA. SLÁVNOSŤ.
STREDA: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, Sviatok.
ŠTVRTOK: SV. JÁNA, APOŠTOLA EVANJELISTU. Sviatok.
PIATOK: SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV. Sviatok.
NEDEĽA: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok.

Oznamy

Sväté omše na Narodenie Pána a na sviatok sv. Štefanaako v nedeľu.

Odovzdanie Betlehemského svetla bude vo farskom kostole v dnešnú nedeľu 24. 12. 2017 pri svätej omši o 10.30 a po nej.

Adorácie farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v túto nedeľu, v pondelok, v utorok a v stredu nebudú.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho budú už bývať podľa normálneho rozpisu.
Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú na jej opravu. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Predvianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda aj dnes v nedeľu 23.12. od 15.30 do 18.00. Na Trajane v od 14.30 do 16.00.

Polnočná svätá omša bude vo farskom kostole 24.12. o 24.00. Na sídlisku Trajan o 22.00, na Banke o 24.00, v Kocuriciach o 22.00. Na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana sv. omše budú ako v nedeľu.

Požehnávanie betlehemov je dnes na 4. adventnú nedeľu po sv. omšiach.

Tradičná vianočná ofera bude na Božie narodenie 25.12. Nech vás Pán požehná za vaše milodary.

Svätá omša a stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami nebude.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole s folklórnym prevedením rodiny Hlbockých. Pozývame vás na toto netradičné predstavenie a hlboké prežitie tajomstva Vianoc. Deti budú mať priestor na spontánne básničky a pesničky pre Ježiška.

Na sviatok Svätej rodiny si manželia budú môcť pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby. Dobre je, ak prídu obaja a budú stať pri sebe, ale je to možné urobiť aj individuálne.

Kto má záujem na sviatok sv. Štefana 26. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny a podporiť tak humanitárne projekty v rozvojových krajinách, môže sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie o Dobrej novine sú na výveske, alebo v Dobrých novinách, ktoré sú zdarma k dispozícii. Pokiaľ nechcete, či nemôžete prijať koledníkov, ale máte záujem podporiť tento projekt, môžete prispieť do pokladničky s označením Dobrá novina, ktorá bude umiestnená pri jasličkách v kostole sv. Štefana.

Komunita Cenacolo Vás pozýva na živé jasličky do Kráľovej pri Senci (Včelárska paseka) v dňoch 26.12., 30.12., 5.1. o 17.00.

Na budúcu nedeľu 30.12. o 14.30 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sviatok Sv. Rodiny obohatí vianočné hudobné pásmo heligonkárov z Oravy Rabčíc, na ktoré vás srdečne pozývame.

Vzadu v kostole si môžete zadarmo zobrať vianočné pohľadnice s blahoprianím, ktoré sú aj pripomienkou Pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. 9. 2018 v Bratislave.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom a darcom, ktorí sa pričinili pomocou a službou k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na slávnosť Božieho narodenia (utorok) 25. decembra 2018 bude v našej kaplnke tradičná vianočná ofera. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom našej kaplnky.

Sväté omše na Štedrý deň – 6.00, 8.00, 16.00 – vigília Narodenia Pána, 24.00 – polnočná svätá omša.

Sväté omše na Božie narodenie a sv. Štefana – sväté omše ako v nedeľu: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h.

Na narodenie Pána – 25. decembra 2018, pri svätej omši o 9.30h bude spievať Coro Laudamus – piešťanský spevokol. Srdečne Vás pozývame na túto svätú omšu.

Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!

Rovnako ako po minulé roky, aj počas týchto Vianoc prebehne v našom meste Dobrá novina, kolednícka akcia eRka – HKSD (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Ak máte záujem prijať koledníkov, ktorí budú na sviatok sv. Štefana 26. decembra v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

Pozývame vás zažiť Silvester a Nový rok s Kráľovnou pokoja v Medžugorí, kde sa každý rok schádzajú pútnici, aby poďakovali za uplynulý rok a vyprosili si Božie milosti a dary do Nového roku. Termín je od 28.12.2018 do 3.1.2019. Cena je 167 €. Bližšie informácie a prihlasovanie na tel. č. 0902 057 999 alebo v CK NOE travel.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan