História

Ukazujem 1 - 10 z 478 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

4. adventná nedeľa "B" 2020

Liturgický kalendár

Štvrtok: Štedrý deň. Večer vigília Narodenia Pána.
PIATOK: NARODENIE PÁNA. SLÁVNOSŤ.
SOBOTA: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA. Sviatok. Druhý sviatok vianočný.
NEDEĽA: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok.

Odovzdanie Betlehemského svetla bude vo farskom kostole v dnešnú nedeľu 20.12. pri svätej omši o 10.30 a pravdepodobne na Štedrý deň od 10.00 – 12.00.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej v tomto týždni nebudú, až v nedeľu 27.12. popoludní.

Príležitosť k svätej spovedi vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda je dnes v nedeľu od 16.00 do 18.00 za predpísaných hygienických podmienok (v interiéri maximálne 1 osoba na 15m2, rozostupy 2m). V ostatné dni pred a po sv. omši.

Sv. omše sú dovolené, obsadenie lavíc môže byť na 25%, t.j. každá druhá je voľná a medzi sediacimi je jedno miesto voľné.

Na Štedrý deň bude aj vigílna svätá omša zo sviatku Narodenia Pána vo farskom kostole o 16.00 s požehnaním detí pri jasličkách. Sv. omša o 18.00 nebude.
V Kúpeľnej kaplnke o 16.15 v ten deň nebude sv. omša.

Polnočné sväté omše: vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 24.00, na Banke o 24.00, v Kocuriciach o 22.00.

Sväté omše na Narodenie Pána a na sviatok sv. Štefanaako v nedeľu.

Farské sväté omše o 10.30 a polnočná budú priamo vysielané na facebookovej stránke: Jozef Gallovič, Piešťany. Záznamy budú na farskej stránke a na kanáli youtube.

Požehnávanie betlehemov je na požiadanie po sv. omšiach na Narodenie Pána.

Tradičná vianočná ofera bude na Božie narodenie 25.12. a na 2. sviatok vianočný 26.12. Nech vás Pán požehná za vaše milodary.

Na sviatok Svätej rodiny si manželia budú môcť pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby. Dobre je, ak prídu obaja a budú stať pri sebe, ale je to možné urobiť aj individuálne.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí sa pričinili pomocou a službou pripraviť slávnostné prežitie vianočných sviatkov postavením vianočných stromčekov a Betlehemov, ich výzdobou a upratovaním a ďalšími službami.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok budú sv. omše o 6.00, 8.00, o 16.00 vigília Narodenia Pána a o 24.00 Polnočná.

piatok 25. 12. na Slávnosť Narodenia Pána a v sobotu na sviatok sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu: o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00. 17.00 a 18.30.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia, rúško, dezinfekcia rúk a ďalšie. V platnosti naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách, ako ho dali naši biskupi. Prosíme vás o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom.

Vzhľadom na nariadenia, ktoré majú prispieť k ochrane pred pandémiou koronavírusu, nebude v našom kostole spoločné spovedanie na 4. adventnú nedeľu, ako po minulé roky. Spovedať budeme od pondelka do stredy pred sv. omšami podľa rozpisu.

Môžete si zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Skauti prinesú Betlehemské svetlo na Štedrý deň od 10.00 do nášho kostola.

Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan