História

Ukazujem 1 - 10 z 534 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 54

Oznamy

« Späť

4. pôstna nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa: 5. Pôstna nedeľa v roku „C“

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty bude vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok aj o 17:15 hod. V nedeľu bude vo farskom kostole Krížová cesta pred večernou sv. omšou o 17:15 hod.

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v termínoch: ZŠ Brezová – 12. júna 2022 (termín bol zmenený pre organizačné dôvody), ZŠ Vajanského a ZŠ Scherera – 11. júna 2022. Na Banke bude slávnosť 1. sv. prijímania 5. júna 2022.V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorý sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Hľadáme kostolníka na večerné sv. omše vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Kto by chcel vykonávať túto službu, nech sa prihlási v sakristii farského kostola.

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 1.4.2022 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom a animátormi.

Prosíme o nahlásenie chorých (okrem tých, ktorých spovedáme na prvý piatok), ktorí by sa chceli vyspovedať k Veľkonočným sviatkom. Prihlásiť ich môžete v sakristii.

Zápis do 1. roč. Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch sa uskutoční v piatok 8. apríla od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu 9. apríla od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch 1. stupňa na adrese: Pod Párovcami 127, Piešťany. Je potrebná elektronicky vyplnená prihláška do 5. apríla 2022. Bližšie informácie sú na nástenke.

Z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení je povolené opäť používať svätenú vodu vo sväteničkách a podať si ruky pri znaku pokoja vo sv. omši. Zostáva už len povinnosť nosiť respirátor v kostole. Povzbudzujeme všetkých k osobnej účasti na sv. omši (zvlášť v nedeľu a v prikázaný sviatok - kapacitné obmedzenia boli zrušené) a tiež povzbudzujeme vrátiť sa k našej stáročnej tradícii prijímania sv. prijímania do úst. Samozrejme, kto bude chcieť i napriek všetkému prijať eucharistiu do rúk (keďže je to povolené pri dodržaní predpísaných pravidiel), bude mu to umožnené.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan