História

Ukazujem 1 - 10 z 355 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 36

Oznamy

« Späť

4. veľkonočná nedeľa 2018

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Streda: SV. MARKA, EVANJELISTU. Sviatok.
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Dnes je zbierka na seminár. Pán nech požehná všetkých darcov.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosil by som všetkých rodičov, aby prichádzali s deťmi na tieto sv. omše, kde sa rieši záverečná príprava.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V dňoch od 20.5. do 27.5.2018 budú sa konať v našej farnosti ľudové misie, ktoré povedú kňazi a bratia z rehoľného rádu kapucínov z Bratislavy. Cieľom misií je hlbšia duchovná obnova farnosti. Súčasťou misií sú sväté omše s tematickými misijnými kázňami, vysluhovanie sviatosti zmierenia, katechézy pre rôzne stavy, návšteva škôl s misijným programom, stretnutie s animátormi a aktívnymi laikmi, udelenie sviatosti pomazania chorých, stretnutie s mládežou a birmovancami, obnova manželských sľubov, požehnanie misijného kríža atď. Misie budú predchádzať dve predmisijné kázne v nedele ako príprava na misie. Modlime sa, aby misie priniesli bohaté duchovné ovocie pre všetkých, najmä pre hľadajúcich Boha a zmierenie s Ním.

V sobotu 19.5.2018 sa uskutoční národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Hlavným celebrantom bude Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Odchod farského autobusu z Piešťan bude o 10.20 od kostola sv. Cyrila a Metoda (z Krajinskej cesty) a 10.25 od kostola sv. Štefana. Cena 6,-€. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárii NOE travel nachádzajúcej sa v našej budove. Viac informácii na nástenke.

Začala oprava kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Jedná sa hlavne o opravu fasády, ktorá je už veľmi poškodená a opadaná, o nové izolačné okná, o obnovu vitráže v pôvodnom originále a o opravu vežičky (zvonice). Oslovujeme všetkých ľudí dobrej vôle s prosbou o finančnú podporu. Ďakujem všetkým darcom, ktorí už priniesli svoje dary. Farská zbierka bude vyhlásená v najbližšom voľnom termíne.

V rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže P18, v dňoch 26. – 29. júla v Prešove, je vyhlásená verejná zbierka, pri ktorej vám distribútori ponúknu odznaky a visačky, v cene ktorých bude váš príspevok. V našej farnosti je kontaktnou osobou Lea Magulová.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Termín podania prihlášok do 30. apríla 2018.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na jezuitský a kňazský seminár. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Pátri jezuiti pozývajú na 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Formácia prebieha v malých spoločenstvách a pozvaní sú veriaci do 45 rokov: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia, ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Spoločenstvá sú v utorok a v piatok o 19.30 hod a v piatok tiež o 17.00 hod. Prihlásiť sa možno najneskôr do 22. apríla, teda dnes, v sakristii jezuitského kostola, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

5. mája 2018 sa uskutoční 14. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstvo v Krakove. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

12. mája 2018 sa uskutoční misijná púť detí do Rajeckej Lesnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan