História

Ukazujem 1 - 10 z 490 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

29. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na misijnú nedeľu sa berú modlitby za misie, môže sa použiť formulár omše Za ohlasovanie evanjelia národom. Konajú sa aj pobožnosti a adorácie a iné modlitby na uvedený úmysel. Modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misii cez e-zbierku cez internetovskú stránku www.misijnediela.sk.
Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Svätá omša pre prípravu detí 3. ročníka na Prvé sväté prijímanie bude v stredu o 18.00 vysielaná na internete. Bude možné ju sledovať na facebookovej stránke: Jozef Gallovič, Piešťany a na webovej stránke Slovenského dohovoru za rodinu. Bolo by dobré, keby na nej boli aspoň 4 deti ako reprezentanti. Prihlášku na 1.sv.prijímanie dávajú už žiaci 2. ročníka. Rodičia si ju môžu vyzdvihnúť na farskom úrade alebo v škole od katechétov. Tretiaci si môžu vyzdvihnúť otázky z 2. časti katechizmu.
Vysielané sv. omše budú archivované aj na farskej stránke a youtube.

Prihlášky na birmovku si záujemci môžu vyzdvihnúť na farskom úrade alebo v školách u katechétov. Malú vypĺňajú hneď, veľkú odovzdávajú až kompletne vyplnenú. Prosím, aby aj na malú prihlášku uviedli mailovú adresu, aby sme mohli s nimi hneď komunikovať.
Prihlasujú sa žiaci 8. a 9. ročníka a samozrejme aj starší, ktorí majú záujem o birmovku alebo o krst a sväté prijímanie.
Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18.00 vysielaná na internete. Bude možné ju sledovať na facebookovej stránke: Jozef Gallovič, Piešťany a na webovej stránke Slovenského dohovoru za rodinu. Bolo by dobré, keby na nej boli aspoň 4 mladí ako reprezentanti.
Vysielané sv. omše budú archivované aj na farskej stránke a youtube.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo priamo na farský účet: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17 . Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Možnosť k svätej spovedi a k Svätému prijímaniu je aj pred a po sv. omšiach a v čase úradných hodín.

Zo soboty 24.10. na 25.10. sa mení letný čas na zimný. Hodiny sa posúvajú o hodinu dozadu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle.

Nové hygienické predpisy. V kostole na svätých omšiach môže byť najviac 6 ľudí. Prednosť majú ľudia, na úmysel ktorých je slúžená sv. omša. Ostatné hygienické opatrenia ostávajú v platnosti. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia kostolníkov a služby a zachovali pokoj z viery a láskavú ohľaduplnosť. Počas tohto obdobia z rozhodnutia biskupov účasť na nedeľnej svätej omši nie je povinná.
Nedeľné sväté omše za farníkov o 10.30 budú z kostola sv. Cyrila a Metoda vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič a budú archivované na farskej stránke a na kanáli youtoobe ako to bolo na jar.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Pri svätom prijímaní na ruku sa odporúča dať rúško tesne pred svätým prijímaním dole, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech podľa možností prijímajú na konci radu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Po každej sv. omši budeme dávať sv. prijímanie tým, ktorí požiadajú.

Svätú omšu z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php

Veľmi vás prosíme o pochopenie a rešpektovanie nariadení a trpezlivé a pokojné prijatie obmedzení a ťažkostí, ktoré sú s tým spojené. Ďakujeme za porozumenie.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme vo všedné dni od pondelka do soboty od 17.00 do 18.00. V tom čase možno prijať aj sv. prijímanie.

Prosíme dodržiavať aj ostatné protiepidemické opatrenia: rúško na tvári a pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan