História

Ukazujem 1 - 10 z 507 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 51

Oznamy

« Späť

5. pôstna nedeľa "B" 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
NEDEĽA: KVETNÁ NEDEĽA – UTRPENIA PÁNA. 36. svetový deň mládeže.

Na slávnosť Zvestovania Pána v Kréde pri slovách: „a mocou Ducha Svätého vzal si telo...“ pokľakneme na obidve kolená.

Na Kvetnú nedeľu liturgia začína procesiou s požehnanými ratolesťami a spievajú sa alebo recitujú pašie.

Krížová cesta vo farskom kostole bude v piatok o 17.30 vysielaná cez internet.

Na túto nedeľu je naplánovaná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vaše dary môžete poslať na účet Konferencie biskupov Slovenska IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac informácii na plagátiku na nástenke.

Verejné slávenia bohoslužieb sú naďalej pozastavené. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov (pohreby sú bez obmedzení počtu) a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Pristúpiť k sviatostiam môžete individuálne v úradných hodinách alebo po dohode s kňazom.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov v stredu o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie. Prosím deti aj rodičov, aby sa učili otázky a pripravili sa aj na to, že 1. sväté prijímanie bude vysluhované individuálne po rodinách alebo v malých skupinkách.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku s birmovnou katechézou v piatok o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke v kolónke Komunita, Birmovanci.
Pre birmovancov sme zriadili e-mailovú schránku: birmovanci.piestanycm@gmail.com, cez ktorú budeme komunikovať pri vypracovávaní úloh.
Tiež ich prosím, aby rátali s tým, že sviatosť birmovania pre tých, ktorí budú pripravení, bude po menších skupinách.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať telefonicky na farskom telefónnom čísle 033/7749333 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné odovzdať osobne u kňazov alebo na účet po dohovore.

Predsieň kostola je otvorená na poklonu, kde je množné zobrať si Katolícke noviny alebo iné tlačoviny.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Nariadenie o zákaze vychádzania je predĺžené a preto sú aj naďalej pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané. Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Sviatosti vysluhujeme individuálne, v naliehavých prípadoch - po dohode s kňazom. Kontakt tel: 0940 356 686.

Zapísanie úmyslov sv. omší na apríl si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 a od 17.00 do 18.00 na tel: 0940 356 686.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Úprimne ďakujeme za vaše modlitby, duchovnú i hmotnú podporu. Aj my pamätáme na vás v modlitbách a pri sv. omšiach.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan