História

Ukazujem 1 - 10 z 507 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 51

Oznamy

« Späť

Veľkonočná nedeľa "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: VEĽKONOČNÝ PONDELOK vo VEĽKONOČNEJ OKTÁVE. Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Oznamy

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého namiesto Anjel Pána modlíme sa Raduj sa, nebies kráľovná.

Verejné slávenia bohoslužieb sú naďalej pozastavené. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov (pohreby sú bez obmedzení počtu) a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Pristúpiť k sviatostiam pri zachovaní hygienických predpisov môžete individuálne po dohode s kňazom v úradných hodinách alebo v obvyklých večerných hodinách.
Nahlasovanie zaopatrovania chorých je na požiadanie alebo na t.č. 033/ 7749333 alebo u kňazov osobne.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať telefonicky na farskom telefónnom čísle 033/7749333 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné odovzdať osobne u kňazov alebo na účet po dohovore.

Sväté omše vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany,  uložené aj na youtube a v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Nariadenie o zákaze zhromažďovania je predĺžené a preto sú aj naďalej pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané. Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php

Podľa rozhodnutia vlády SR od štvrtka 1. apríla 2021 je možné kostoly navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“ Podľa nariadenia Hlavného hygienika pri poskytovaní duchovnej starostlivosti musia byť splnené podmienky:

  1. zúčastňujúca sa osoba je zdravá, bez príznakov choroby (teplota, kašeľ a iné) a bez nariadených karanténnych opatrení,
  2. vopred (emailom, telefonicky) dohodnutý termín a miesto duchovnej alebo pastoračnej služby,
  3. zabezpečenie vhodných podmienok a dodržanie protiepidemických opatrení (používanie respirátora, odstup 2m, dezinfekcia rúk).

Sviatosti vysluhujeme individuálne - po dohode s kňazom od utorka 6. 4. 2021 do soboty 10. 4. 2021 v čase od 16.00 do 18.00. Prijatie sviatostí si môžete dohodnúť od 9.00 do 16.00 na čísle tel: 0915 288 199 a 0940 356 686.

Úmysly sv. omší na máj budeme zapisovať od utorka 6. 4. 2021. Môžete si ich dohodnúť cez telefón 0915 288 199 v čase od 8.00 do 9.00 a od 15.00 do 16.00.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Úprimne ďakujeme za vaše modlitby, duchovnú i hmotnú podporu. Aj my pamätáme na vás v modlitbách a pri sv. omšiach.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan