História

Ukazujem 1 - 10 z 507 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 51

Oznamy

« Späť

13. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Utorok: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Sviatok. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA. Sviatok.
Nedeľa: ŠTVRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za vaše milodary.

Na základe rozhodnutia KBS 30.6.2021 končí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pred sv. omšami. Chorých dohodou.

Na základe dekrétov o. arcibiskupa Oroscha, od 1.7. 2021 vdp. dekan – farár Jozef Gallovič je preložený do farnosti sv. Mikuláša v Trnave a vdp. kaplán Ľuboš Matúš je preložený do farnosti Šaľa.
Novým dekanom- farárom bol menovaný vdp. Marián Kolenčík, doterajší farský administrátor v Šúrovciach a kaplánom vdp. Ján Fábik, doterajší kaplán vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude po sv. omšiach ako obvykle.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 3.7.2021 o 10.00 v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave, vkladaním rúk Mons. Jána Oroscha a udelením daru Ducha Svätého prijme pre službu Cirkvi posvätný rád diakonátu Šimon Rábara, náš farník a študent Pápežskej univerzity Gregoriana.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 ALEBO vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia. Deti do 10 rokov sa nerátajú.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V utorok 29. 6. na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú o 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30.

Dnešnú nedeľu pri sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše dary úprimne ďakujeme.

OD BUDÚCEJ NEDELE NEBUDE SV. OMŠA O 17.00. OBNOVÍME JU PODĽA POTREBY, AK VZNIKNÚ VÄČŠIE OBMEDZENIA ÚČASTI NA SV. OMŠIACH PRE PANDÉMIU.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php3.

Hľadáme kuchárku pre náš exercičný dom. Kto by mal záujem, môže sa ohlásiť, alebo nechať kontakt v sakristii.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan