História

Ukazujem 1 - 10 z 506 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 51

Oznamy

« Späť

14. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Slávnosť. Titulárna (hodová, odpustová) slávnosť titulu farského kostola spojená s úplnými odpustkami. Sväté omše ako v nedeľu.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1350,-€. Ďakujeme za vaše milodary.

Na základe rozhodnutia KBS 30.6.2021 končí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach.

Na základe dekrétov o. arcibiskupa Oroscha, od 1.7. 2021 vdp. dekan – farár Jozef Gallovič je preložený do farnosti sv. Mikuláša v Trnave a vdp. kaplán Ľuboš Matúš je preložený do farnosti Šaľa.
Novým dekanom  farárom bol menovaný vdp. Marián Kolenčík, doterajší farský administrátor v Šúrovciach a kaplánom vdp. Ján Fábik, doterajší kaplán vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude po sv. omšiach ako obvykle.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 ALEBO vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. Počet návštevníkov v kostole 50% z kapacity na sedenie a 75% na státie. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia. Povzbudzujeme veriacich, aby sa ako to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Deti do 10 rokov sa nerátajú.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan