História

Ukazujem 1 - 10 z 482 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

5. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Školastiky, panny. Spomienka.
Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ľubovoľná spomienka. 29. Svetový deň chorých. a mučenice. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
NEDEĽA: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Verejné slávenia bohoslužieb sú naďalej pozastavené. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia.

Úmysly na sväté omše, za ktoré bol prijatý milodar v kostole sv. Cyrila a Metoda a v Kúpeľnej kaplnke sa budú slúžiť súkromne. Na filiálkach sa presúvajú na obdobie bez obmedzení. Kto by chcel nahlásiť úmysly na sväté omše na mesiac február alebo inokedy môže sa telefonicky obrátiť na farskom telefónnom čísle 033/558 2177 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné zaslať aj poštovou poukážkou na adresu: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany, ul. Nitrianska 17, 921 01 Piešťany.

Verejná celodenná adorácia Pán Ježiša Krista v Oltárnej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa v tomto čase nekoná. Vždy je možné zastaviť pri kostole na poklonu alebo v predsienke kostola, kde je množné zobrať si Katolícke noviny.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku s birmovnou katechézou v piatok o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke v kolónke Komunita, Birmovanci. Pre birmovancov sme zriadili mailovú schránku: birmovanci.piestanycm@gmail.com, cez ktorú budeme komunikovať pri vypracovávaní úloh.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov v stredu o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

Od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021 bude Národný týždeň manželstva. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Od nedele 7. do nedele 14. februára nájdete na webe ntm.sk každý deň nové podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Nariadenie o zákaze vychádzania je predĺžené a preto sú aj naďalej pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané. Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Zapísanie úmyslov sv. omší na marec si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 a od 17.00 do 18.00 na tel: 0940 356 686.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan