História

Ukazujem 1 - 10 z 321 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

5. veľkonočná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Utorok:Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédiá. Pán nech požehná všetkých darcov.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v piatok resp. v stredu. Na nástenke je zoznam prvoprijímajúcich detí. Nácvik detí I. skupiny na 1. sväté prijímanie bude v piatok o 16.30. Nácvik spevu všetkých detí bude v piatok o 17.40. Spoveď detí I. skupiny a ich rodičov a príbuzných bude v sobotu od 8.30 do 10.30. Upratovanie kostola a výzdoba bude v sobotu poobede o 14.00.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Obraciame sa s prosbou na všetky skupiny a spoločenstvá, ktoré chodia do Pastoračného centra, aby sa zapojili do jeho upratovania a aby sme si ho spoločne udržiavali v poriadku a čistote. Prosím aj birmovancov, miništrantov, animátorov snúbencov, Ndeokatechumenálne hnutie, Tešiteľky Božského Srdca, modlitbové spoločenstvá Modlitby matiek a pod. Upratovanie koordinuje p. kostolníčka Moravčíkova Sidónia, na ktorú sa môžete obrátiť a dohodnúť termíny.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na nedeľu Dobrého Pastiera bola zbierka na kňazský a rehoľný dorast – 1667,5 EUR. Za vaše milodary vám ďakujeme.

Na budúcu nedeľu 21. mája 2017 Vás opäť pozývame k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky) – po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke.

Dnes o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan