História

Ukazujem 1 - 10 z 535 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 54

Oznamy

« Späť

5. Veľkonočná nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa: 6. Veľkonočná nedeľa „C“

Oznamy

Zbierka na kňazský seminár bola spolu 950 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Po sv. omši bude organizačná príprava na 1. sv. prijímanie. Prosíme rodičov detí, aby sa zapojili do tejto prípravy a po sv. omši zostali v kostole. Ďakujeme.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 20.5.2022 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom a animátormi.

Cestovná kancelária NOE Travel pozýva na púť na Horu Butkov, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája 2022. Ide o veľkú jarnú púť k ucteniu sv. Jána Pavla II., pri príležitosti výročia jeho narodenia. Cena je 25 EUR. Nástup je možný v Piešťanoch a v Novom Meste nad Váhom - po dohode aj na iných miestach na trase. Odchod z Piešťan smer na Nové Mesto nad Váhom bude predbežne o 11:00 hod. Bližšie informácie sú na nástenke.

OHLÁŠKY: Dp. Šimon Rábara, diakon inkardinovaný v Trnavskej arcidiecéze, syn Petra a Evy Rábarových, narodený 2. Novembra 1994 v Piešťanoch, má byť dňa 11. júna 2022 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej vo farskom kostole pokračujú ako obvykle.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan