História

Ukazujem 1 - 10 z 322 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

6. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy. Spomienka. Výročný deň smrti sv. Cyrila (869). Sv. Valentína, biskupa a mučeníka, patróna snúbencov a zamilovaných.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Spomienka.
NEDEĽA: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a birmovancov bude ako obvykle.
Tým deťom 3. ročníka, ktoré neboli na preskúšaní z 1. časti otázok bude zaslané napomenutie a varovanie, že nebudú môcť pristúpiť k 1. sv. prijímaniu.
Tiež prosím tých rodičov, ktorí nepriniesli ešte krstný list dieťaťa, aby tak urobili čím prv. Termín odovzdania bol do konca roka 2016.

Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie v utorok o 15.00 na fare sv. CM.

Na utorok 14.2.2017 pozývame do Kaplnky Božského Srdca Ježišovho všetkých pravidelných adorátorov každodennej poklony Sviatosti oltárnej na svätú omšu o 16.15 a po nej na spoločné stretnutie, pri ktorom by sme sa spoznali a naplánovali ďalšiu spoluprácu. Pozývame aj ďalších záujemcov o túto službu.

V utorok pozývame snúbencov a mladých, ktorí túžia po láske, na sv. omšu do farského kostola sv. CM o 18.00, pri ktorej im bude na príhovor sv. Valentína udelené požehnanie.

Od 13. do 19. februára 2017 prebieha Národný týždeň manželstva (NTM). Svätá omša vo štvrtok o 18.00 vo farskom kostole s adoráciou a požehnaním bude venovaná manželom, ktorých na túto svätú omšu srdečne pozývame. V prípade záujmu po sv. omši je možné sa stretnúť a porozprávať.

Pútnici z Piešťan a okolia, ktorí putujú do Šaštína, prispeli na zakúpenie nového kotla na kúrenie do kostola sumou 100,-€. Pán nech ich požehná a odmení.

V nedeľu 12.2.2017 o 17.00 v Jezuitskom pastoračnom centre sa uskutoční stretnutie s názvom Chvíľa pre manželov s témou: Ako sa starať o vlastný vzťah.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes, 12. februára 2017, o 17.00h. bude v našom Jezuitskom pastoračnom centre akcia s názvom „Chvíľa pre manželov“, ktorá ponúka tému – Ako sa starať o vlastný vzťah. Hosť: P. Peter Zahoránsky SJ.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Pozývame na „Kakavkovú párty“ deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 18. februára o 16.00 hod v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty bude bývajú pravidelne každú druhú sobotu o 16.00 hod.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan