História

Ukazujem 1 - 10 z 488 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

6. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Streda: POPOLCOVÁ STREDA.
NEDEĽA: 1. PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy

Popolcovou stredou začína 40-dňové pôstne obdobie (bez nedieľ), ktoré je zamerané na Veľkú noc. Je preniknuté slovami Pána Ježiša: „Kajajte sa a verte evanjeliu“. Pôst znamená striedmosť v jedle, ale aj zbavovanie sa nerestí.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst: zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života s výnimkou chorých) a iba raz dosýta najesť (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života).

Zbierka na katolícku charitu bude presunutá na vhodnejší termín.

Už desiaty raz Slovenská katolícka charita ponúka spojiť prežívanie pôstneho obdobia v rodinách s Pôstnou krabičkou pre Afriku (Pomoc núdznym v Ugande a Rwande). Môžete si ju zobrať z predsiene kostola.

Verejné slávenia bohoslužieb sú naďalej pozastavené. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov (pohreby sú bez obmedzení počtu) a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov v stredu o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie.
Prosím deti aj rodičov, aby sa učili otázky a pripravili sa aj na to, že 1. sväté prijímanie bude vysluhované individuálne po rodinách alebo v malých skupinkách.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku s birmovnou katechézou v piatok o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke v kolónke Komunita, Birmovanci.
Pre birmovancov sme zriadili mailovú schránku: birmovanci.piestanycm@gmail.com, cez ktorú budeme komunikovať pri vypracovávaní úloh.
Tiež ich prosím, aby rátali s tým, že sviatosť birmovania pre tých, ktorí budú pripravení, bude po menších skupinách.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať telefonicky na farskom telefónnom čísle 033/558 2177 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné odovzdať osobne u kňazov alebo na účet po dohovore.

Verejná celodenná adorácia Pán Ježiša Krista v Oltárnej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa v tomto čase nekoná.
Vždy je možné zastaviť sa pri kostole na poklonu alebo v predsienke kostola, kde je množné zobrať si Katolícke noviny alebo iné tlačoviny.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov v stredu o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Popolcová streda – je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená - iba raz do sýta sa najesť (možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Zdržovanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života.

Nariadenie o zákaze vychádzania je predĺžené a preto sú aj naďalej pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané. Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Zapísanie úmyslov sv. omší na marec si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 a od 17.00 do 18.00 na tel: 0940 356 686.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan