História

Ukazujem 1 - 10 z 625 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 63

Oznamy

« Späť

6. nedeľa v cezročnom období "B" 2024

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia - prísny pôst Nedeľa: 1. pôstna nedeľa „B“

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 16.2.2024 na sv. omši o 18:00 hod. Po sv. omši bude katechéza s kňazom.

V stredu 14.2.2024 pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Dnes je zbierka na opravu okien na farskom kostole, cez ktoré zateká do kostola. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v termínoch:

  • ZŠ Vajanského, ZŠ Brezová a ZŠ Scherera – 25. mája 2024 (sobota) o 10:30 hod.
  • na Banke – 26. mája 2024 (nedeľa) o 9:00 hod.

V rámci Národného týždňa manželstva sa v sobotu 17.2.2024 o 19:15 v kaplnke SBPM u Jezuitov uskutoční prednáška s názvom: Dobré manželstvo na celý život. Bližšie informácie sú na nástenke.

Na Popolcovú stredu začíname sláviť pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst: zdržiavame sa mäsitých pokrmov a je dovolené iba raz sa dosýta najesť a dvakrát menej.

Pobožnosť Krížovej cesty bude v pôste vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17:15 hod. Prosíme farské spoločenstvá, aby sa zapojili do tejto pobožnosti a nahlásili sa v sakristii farského kostola. V nedeľu bude Krížová cesta pred večernou sv. omšou o 17:15 hod. vo farskom kostole.
(Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať úplné odpustky. Tie isté odpustky môžu získať i tí, ktorí sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť krížovej cesty, keď čítajú a rozjímajú o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista, aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.)
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Sv. omšu o 10:30 hod. na 2. pôstnu nedeľu (25.2.2024), bude z nášho farského kostola sv. Cyrila a Metoda vysielať Slovenská televízia.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan