História

Ukazujem 1 - 10 z 453 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 46

Oznamy

« Späť

6. veľkonočná nedeľa 2020 "A"

Liturgický kalendár

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň.
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac máj a jún.

V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Môže sa brať votívna sv. omša a prosby.

Od 6.5.2020 sú povolené verejné sväté omše za určitých podmienok: vstup do kostola je s rúškom; pri vchode je treba použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice; odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) je 2 metre – na laviciach sú vyznačené miesta, ktoré sa môžu obsadzovať; uprednostňuje sa recitovaná forma sv. omše; kašle sa do vreckovky alebo lakťového ohybu; vylučujú sa osoby v karanténe alebo s príznakmi respiračného ochorenia; osoby staršie ako 65 rokov prosíme, aby uprednostňovali sväté omše ráno cez týždeň o 7.00 a v nedeľu o 7.30; sväté prijímanie sa podáva na ruku, z vážnych príčin (zdravotných) do úst (takíto pristupujú na konci radu a vysluhovateľ si po každom dezinfikuje ruky); mimoriadni rozdávatelia podávajú sv. prijímanie len na ruku; veriaci, ktorí nemajú miesto vnútri, stoja vonku s rozostupmi 2 metre.
Prosím vás o trpezlivosť a vzájomnú tolerantnosť v tejto mimoriadnej situácii. Modlime sa a prinášajme obety, aby sa veci čím prv dostali do normálu.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo.

Sväté omše na Trajane zatiaľ nebudú.

Svätá omša pre Prvoprijímajúce deti a rodičov bude v stredu ako obvykle o 18.00. Prosím tretiakov, aby sa naučili otázky zo všetkých troch častí a rodičov, aby doniesli krstné listy detí, ktoré boli krstené mimo našej farnosti.
Dátum prvých svätých prijímaní sa posúva na jún. A to v sobotu 20.6. o 10.30 školy Vajanského a Scherera; 27.6. Brezová škola o 9.00 a 11.00 a na Banke 10.30.

Svätá omša spojená s katechézou pre birmovancov bude v piatok o 18.00. V skupinkách zatiaľ stretnutia nebudú. Pastoračné centrum zatiaľ nie je otvorené.
Prosím birmovancov, aby prichádzali načas na sv. omšu, pred ňou odovzdali slovníčky a zúčastnili sa katechetickej kázne. Keď prídu neskoro, účasť sa im nebude rátať.

Adorácie
Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole ako obvykle:

  • v pondelok – piatok od 8.00 hod. do približne 18.00 hod.;
  • nedeľa od 12.00 hod. do 18.00 hod.

Aj pri adorácii platí, aby sa nezhlukoval väčší počet ľudí a dodržiavali sa bezpečnostné hygienické rozostupy a rúška na tvári.

Koncom mája chceme pokračovať s opravou Kúpeľnej kaplnky BSJ. Ide o opravu vežičky. Tiež je potrebná údržba kostolov a farských a pastoračných priestorov. Za každý milodar budeme vďačný aj naďalej. Zbierku plánujeme na jún.
Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Ďakujeme vám a modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše v našej kaplnke budú: 6.00, 8.00, 17.00, 18.30h.

Od piatku sa modlíme Novénu k Duchu Svätému.

Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Prvé dve nedeľné sväté omše o 6.30h a 8.00h budú určené prednostne pre starších ľudí. Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Prečítať si ich môžete aj na nástenke.

Tento týždeň nám doviezli nový digitálny organ. Starý nám po 20 rokov skončil. Vďaka za každý milodar. Dve avizované zbierky na tento účel budú vyhlásené neskôr.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade.
Iné pobožnosti v našej kaplnke a pastoračné aktivity pri našom pastoračnom centre ešte nie sú dovolené. Bude to až do odvolania.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan