História

Ukazujem 1 - 10 z 355 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 36

Oznamy

« Späť

7. veľkonočná nedeľa 2018

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. MATEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
Streda: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO. Slávnosť.

Oznamy

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Môže sa zobrať príslušný omšový formulár.

Zbierka na opravu kaplnky Božského Srdca Ježišovho činila v kostole sv. CM 2608,-€, v Kocuriciach 50,-€. Na Banke na ich kostol 157,-€. Všetkým darcom vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať a vyprosujem Božie požehnanie.
Ďakujem aj všetkým darcom, ktorí priniesli svoje osobné dary.
Jedná sa hlavne o opravu fasády, ktorá je už veľmi poškodená a opadaná, o nové izolačné okná, o obnovu vitráže v pôvodnom origináli a o opravu vežičky (zvonice).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédiá. Ďakujem všetkým darcom a vyprosujem Božie požehnanie.

Na budúcu nedeľu bude 1. sväté prijímanie na Banke o 10.30.

Májové litánie budú pred sv. omšami. Vo farskom kostole spievané o 17.45.

Na záver svätej omše modlíme sa novénu k Duchu Svätému.

Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí 1. skupiny za dar na kostol 160,-€.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Prosím aj rodičov birmovancov, aby prišli na sv. omšu a na stretnutie po nej, kde sa dohodnú organizačné veci.

Na budúcu nedeľu od 20.5. do 27.5.2018 začnú v našej farnosti ľudové misie, ktoré povedú kňazi a bratia z rehoľného rádu kapucínov z Bratislavy. Cieľom misií je hlbšia duchovná obnova farnosti. Súčasťou misií sú sväté omše s tematickými misijnými kázňami, vysluhovanie sviatosti zmierenia, katechézy pre rôzne stavy, návšteva škôl s misijným programom, stretnutie s animátormi a aktívnymi laikmi, udelenie sviatosti pomazania chorých, stretnutie s mládežou a birmovancami, obnova manželských sľubov, požehnanie misijného kríža atď. Misie budú predchádzať dve predmisijné kázne v nedele ako príprava na misie. Modlime sa, aby misie priniesli bohaté duchovné ovocie pre všetkých, najmä pre hľadajúcich Boha a zmierenie s Ním. Pozývame na ne veriacich z celých Piešťan a okolia.

V sobotu 19.5.2018 sa uskutoční národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Hlavným celebrantom bude Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Odchod farského autobusu z Piešťan bude o 10.20 od kostola sv. Cyrila a Metoda (z Krajinskej cesty) a 10.25 od kostola sv. Štefana. Cena 6,-€. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárii NOE travel nachádzajúcej sa v našej budove. Pre väčší záujem objednal sa aj druhý autobus, v ktorom sú ešte voľné miesta. Viac informácií na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúci týždeň bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Od piatku sa modlíme Novénu k Duchu Svätému.

Od budúceho týždňa pri rannej svätej omši o 8.00h. budeme mať krátke katechézy o Duchu Svätom.

Dnes 13. mája 2018 o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum – modlitba sa uskutoční v našom pastoračnom centre.

Dnes je deň matiek. Nejakým dobrým spôsob si uctime naše mamy – modlitbou, kvetom, poďakovaním....

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci ďalšieho pokračovania projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Od 11. mája je tu prezentované dielo slovenského renomovaného výtvarníka Jozefa Jankoviča na tému zoslania Ducha Svätého.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň, v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan