História

Ukazujem 1 - 10 z 390 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 39

Oznamy

« Späť

Kvetná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Štvrtok: ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Piatok: VEĽKÝ PIATOK. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
Sobota: BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.
Na Zelený štvrtok ranná sv. omša o 7.00 nebude. V Trnave, v katedrále, sv. omša svätenia olejov s otcom arcibiskupom bude o 9.30. Sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, vo farskom kostole večer o 18.00. Po svätej omši bude farský kostol otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti do 21.00.

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, t. z. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť do sýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení.
Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa v našom farskom kostole začnú o 15.00 a u pátrov jezuitov o 17.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 19.30.

Na Veľký piatok Vás pozývame na večernú Krížovú cestu na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan. Pozývame všetkých, ale osobitne birmovancov a animátorov na túto krížovú cestu a prosíme ich, aby si pripravili krížovú cestu. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri farskom kostole.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.
Na Bielu sobotu začiatok poklony pri Božom hrobe bude vo farskom kostole o 8.30 spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.15 spojené s modlitbou vešpier.
Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.
Prosím lektorov, aby sa v sakristii zapísali na čítania. Tiež prosím mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, aby si podelili služby na všetky sv. omše.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov.

Dnes (v nedeľu) poobede bude spovedanie vo farskom kostole od 15.30 do 18.00 a na Trajane od 14.30 do 16.00. Cez týždeň podľa potreby pred a po sv. omšiach ako obvykle.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Birmovancov povzbudzujeme, aby sa s vierou a záujmom zúčastnili čím viacerých veľkonočných obradov.

V stredu po svätej omši bude stretnutie miništrantov.

Dnes v nedeľu krížová cesta bude vo farskom kostole o o 14.00.

Vo štvrtok, piatok, veľkonočnú nedeľu a pondelok celodenná adorácia. Eucharistický plameň nebude. Ani v piatok ružencový pochod do KBSJ.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 28.4.2019 o 14.30 od Kaplnky Božského Srdca cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a piesni. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je o 15.00h v našej kaplnke hraná Krížová cesta. Po nej nasleduje predveľkonočné spovedanie: 16.00 – 18.30h.

Spovedanie: Vo Veľkom týždni (pondelok, utorok, streda) spovedáme: RÁNO – pri ranných svätých omšiach ako počas prvopiatkového týždňa – POPOLUDNÍ OD 17.00h.

Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omša svätenia olejov, ktorú spolu s kňazmi trnavskej arcidiecézy celebruje otec arcibiskup. Ranné sväté omše v kaplnke nebudú.

Veľkonočné trojdnie:

  • ZELENÝ ŠTVRTOK – 18.30h
  • VEĽKÝ PIATOK – 17.00h
  • BIELA SOBOTA – 19.30h. Presnejšie na nástenke a dverách kostola. Nezabudnite si priniesť sviece na vigíliu.
  • VEĽKONOČNÁ NEDEĽA KRISTOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA – sväté omše ako v nedeľu.

Kto by chcel prispieť na veľkonočnú výzdobu, môže dať do označených pokladničiek na tento účel. Vďaka.

Na Veľkonočnú nedeľu bude v našom kostole veľkonočná ofera. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan