História

Ukazujem 1 - 10 z 645 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 65

Oznamy

« Späť

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B" 2023

Liturgický kalendár

Pondelok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť a prikázaný sviatok
Utorok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Streda: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
Piatok: prvý piatok
Sobota: Zjavenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Nedeľa: Krst Pána, sviatok, koniec vianočného obdobia

Oznamy

Stretnutie birmovancov a prvoprijímajúcich detí v tomto týždni nebude.

Celodenná adorácia vo farskom kostole dnes (v nedeľu 31.12.) nebude a taktiež nebude na nový rok v pondelok 1.1.2024.

V dnešnú nedeľu sv. omša vo farskom kostole o 18:00 hod. nebude. V Pondelok 1.1. na slávnosť a prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky a v sobotu 6.1. na slávnosť a prikázaný sviatok Zjavenia Pána, budú sv. omše ako v nedeľu.

Tradičná farská vianočná ofera bola spolu 3500 EUR. Pán Boh zaplať.

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime a na slávnosť Panny Márie Bohorodičky na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Kto by si chcel dať požehnať svoj príbytok, nech sa zapíše vzadu v kostole do zoznamu. Treba napísať svoje meno a priezvisko, adresu a tel. číslo. Požehnávať sa bude od 6.1.2024.

Na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2024 vo farskom kostole po sv. omši o 10:30 prídu deti zaspievať a predniesť koledy. Pri sv. omšiach v túto slávnosť sa bude požehnávať trojkráľová voda.

Svätú omšu vo farskom kostole o 10:30 hod. na budúcu nedeľu 7.1.2024 na sviatok Krstu Pána, bude doprevádzať spevácky zbor Coro Laudamus.

Katarínkovci pozývajú 6. januára 2024 od 13:00 do 16:00 hod. na podujatie Traja králi na Katarínke. Bližšie informácie na plagáte na nástenke.

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali stromčeky, urobili výzdobu, osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan