História

Ukazujem 1 - 10 z 442 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

Zoslanie Ducha Svätého 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu, Matku Cirkvi.
Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka.
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť.

Oznamy

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
Dnešnou nedeľou končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

V dnešnú nedeľu je zbierka na masmédiá. Ďakujem všetkým darcom a vyprosujem Božie požehnanie.

V pondelok 10.6. po večernej sv. omši vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda bude stretnutie všetkých modlitbových skupín matiek v Piešťanoch, ohľadom organizovania trojdnia Modlitieb matiek.

V stredu budú kňazské rekolekcie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda so začiatkom sv. omše o 9.30. Ranná sv. omša o 7.00 nebude, úmysel sv. omše sa presúva.

Príprava na Národný pochod za život, ktorý sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019 prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender, od farského kostola sv. Cyrila a Metoda, cez ulicu Eugena Suchoňa, okolo hotela Jalta, ul. Pribinovu, Sad A. Kmeťa do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne.
Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 23.6.2019 po sv. omši o 10.30, ktorá bude spoločná s otcami jezuitmi. V nedeľu 23. júna 2019 svätá omša o 11.00h. v jezuitskej kaplnke nebude. Smer procesie bude ešte upresnený. Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú slávnosť a verejné vyznanie viery v prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii.

8. ročník pochodu Hrdí na rodinu sa uskutoční 20.7.2019 v Bratislave na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina o 14.30. Motto pochodu: Nech nám horia srdcia láskou.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes, 9. júna 2019 je zbierka na katolícke masmédiá (TV Lux, Rádio Lumen...). Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Dnes, 9. júna 2019 o 15.00h je stretnutie združenia Faustínum.

Materské centrum pri jezuitskom pastoračnom centre vás pozýva každú stredu na tieto aktivity: jún 2019: hudobno-pohybové aktivity pre deti, prezentácia literatúry z BeneMedia, prednášku: Ako správane vytvárať vzťah s našimi deťmi a piknik v záhrade. Bližšie na nástenke.

Pripomíname si 450 rokov od narodenia jezuitského školastika sv. Alojza Gonzagu. 21. júna sa končí jubilejný rok sv. Alojza. Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 – 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Pri tejto príležitosti vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo Deviatnik k sv. Alojzovi Gonzagovi, ktorý obsahuje dennú modlitbu za šesť dôležitých čností v živote kresťana, modlitbu za dosiahnutie šťastnej hodiny smrti a modlitbu za čistotu. Môžete si ho zakúpiť v našej predajni DK vedľa pastoračného centra.

Pozvánka na CPŽ 23-28.7. v Trlenskej doline. Jezuiti pozývajú na Týždeň "Cesta, Pravda a Život (18-30 r.)". Ide o stretnutie mladých mužov do 30 rokov, ktorí sa rozhodujú v akom stave nasledovať Krista. Kedy? 23.-28. júl 2019. Kde? Trlenská chata, neďaleko Ružomberka. Môžete sa prihlásiť do 30. júna u Petra Sabola SJ (pesabol@yahoo.com) Viď plagát na nástenke.

Dôležitý oznam: V nedeľu 23. júna 2019 nebude svätá omša o 11.00h. Dôvodom je spoločná svätá omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30h. pri príležitosti slávnosti Božieho tela. Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú slávnosť a vyznanie viery krátkou procesiou po svätej omši z farského kostola ku kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan