História

Ukazujem 1 - 10 z 488 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

Zoslanie Ducha Svätého "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Spomienka. Môže byť aj votívna omša O Duchu Svätom.
Streda: Sv. Filipa Neriho, kňaza. Spomienka.
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť.

Oznamy

Zbierka na katolícke masmédia činila 809,- €. Ďakujeme a modlíme sa za všetkých darcov.

Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíc, zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Po skončení Veľkonočného obdobia sa veľkonočná svieca (paškál) uchováva pri krstiteľnici a modlíme sa Anjel Pána.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať osobne po svätých omšiach.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v tomto týždni v stredu o 18.00, len pre deti I. skupiny, ktoré pôjdu na 1. Sväté prijímanie v sobotu 29.5. o 10.30.
Po sv. omši budú mať deti preskúšanie z 3. časti otázok na svätú spoveď a sväté prijímanie. Spytovanie svedomia nájdu v modlitebnej knižke pre deti.
Tiež rozdelíme deťom úlohy na slávnosť 1. svätého prijímania.

Svätá spoveď detí a rodičov a príbuzných bude vo štvrtok a v piatok pred sv. omšou od 16.30. Vo štvrtok deti od písmena B (Benka po Menyhardtovú), v piatok ostatné deti.

Nácvik na 1. sväté prijímanie budú mať v piatok po svätej omši. Prosím, aby všetky deti prišli aj na svätú omšu.

Upratovanie kostola rodičmi bude vo štvrtok po svätej omši!

Tiež prosím, aby deti v karanténe ju dodržiavali. Pre prípadné deti v karanténe bude určený náhradný termín svätého prijímania.

Svätá omša pre prípravu birmovancov v piatok nebude.

Šimon Rábara, kandidát diakonátu, syn Petra a Evy Rábarových, študent Pápežskej univerzity Gregoriana má byť dňa 3.7.2021 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade.

Verejné bohoslužby sú opäť povolené s účasťou ľudí. Podmienkou účasti na bohoslužbách je dodržiavanie hygienických opatrení, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Vzdialenosť medzi osobami 2m. Deti do 10 rokov sa nerátajú. Z tohto dôvodu sa presúva nedeľná svätá omša o 9.00 z KBSJ do Cyrila a Metoda (aj jej úmysel).
Nedeľné sv. omše vo farskom kostole budú teda o 7.30 , 9.00, 10.30 a 18.00!

Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Spievané loretánske litánie budú pred svätou omšou.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Keďže obmedzenia účasti na sv. omšiach pretrvávajú, ozvučili sme priestor v našej záhrade. Tí ktorí sa nedostanú do kostola, môžu za priaznivého počasia prísť do priestoru medzi kostolom a Exercičným domom a tam aspoň počúvať sv. omšu a prijať Eucharistiu.

Zbierka na katolícke masmédiá bola 820,70,-€. Za vaše dary úprimne ďakujeme.

Vo štvrtok 20. mája začal Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý potrvá do 31. júla 2022. Pripomíname si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly a štyristo rokov od jeho svätorečenia. Viac informácií na stránke jezuiti.sk.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan