História

Sväté omše s katechézou pre birmovancov

Sväté omše s katechézou pre birmovancov

Sväté omše pre prípravu mladých na birmovku  s birmovnou katechézou v piatoky...
Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa - príležitosť načerpať Božiu milosť cez odpustky   Svätý...
Modlitby k sv. Jozefovi

Modlitby k sv. Jozefovi

Modlitba k sv. Jozefovi za rodinu Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom...
Ciele Roka rodiny

Ciele Roka rodiny

Ako oznámil pápež František v Nedeľu Svätej rodiny, od 19. marca 2021 sa začne rok reflexie...
Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny

Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny

V Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris...

Vysielanie farských sv. omší

Nedeľné sväté omše za farníkov o 10.30 budú z kostola sv. Cyrila a Metoda vysielané...

Nové hygienické predpisy

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá...
Hodová slávnosť 5.7.2020

Hodová slávnosť 5.7.2020

5.7.2020 naša farnosť privítala otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, spolu s ktorým sme...
Duchovné sväté prijímanie

Duchovné sväté prijímanie

Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť...
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra...
Ukazujem 1 - 10 z 183 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Správy

« Späť

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

„Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

(Mt 26, 38)

 

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho (TaTSBJ) sa utváralo od roku 1994 modlitbou v rodine troch sestier pri soche Božského Srdca Ježišovho. Postupne sa pridávali ďalšie sestry. Denne sa schádzali a rozjímali o Ježišovom utrpení v Getsemanskej záhrade.

Dňa 26. februára v roku 2003 sme dostali súhlas od vdp. dekana Jozefa Vlasáka, čím v Piešťanoch oficiálne vzniklo Laické spoločenstvo - Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Naše úsilie možno zhrnúť do slov pápeža Pia XI.: "(...), kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť" (Rim 5, 20). "Lebo, keď sa veľmi rozmohla ľudská zvrátenosť, akoby zázračne z podnetu Ducha Svätého, rastie počet mužov a žien, ktorí sa usilujú s radostným srdcom zadosťučiniť Božskému Srdcu za neprávosti, ba neváhajú aj seba samých obetovať Kristovi." (Encyklika Pia XI. Miserentissimus Redemptor)

A tak verní týmto slovám povzbudenia dnes tvorí spoločenstvo 50 členov a 1 čakateľka. Náš život je zasvätený Pánovmu utrpeniu a spáse nesmrteľných duší. Usilujeme sa ako laické spoločenstvo, ktoré vychádza z ducha spirituality Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho prežívať svoje každodenné práce a utrpenia a prinášať ich Bohu na zmier. Nezištne sa snažíme pomáhať chorým a opusteným v našom okolí a tým napomáhať spáse ich duší.

Ako znak nášho zasvätenia a apoštolátu nosíme medailu. Jedna strana znázorňuje trpiaceho Spasiteľa v Getsemanskej záhrade a druhá Pannu Máriu nad lôžkom chorého brata. Môžeme si vybrať, čo je nám ťažšie a preto hľadáme s bolestnou Matkou „muža bolesti“ na Olivovej hore a na kríži.

 

 

Ako vyplýva aj z názvu, naším cieľom je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti:

  • na Olivovej hore – čo aj plníme pri spoločnej modlitbe každý štvrtok večer od 19:30 hod. Modlitby obetujeme za Svätého Otca, biskupov, kňazov aj bohoslovcov a na zmier duší nachádzajúcich sa v očistcovom trápení.
  • na kríži – naše spoločenstvo je rozdelené vo všetkých troch kostoloch, kde sa napr. počas pôstneho obdobia denne modlíme pobožnosť krížovej cesty.
  • jeho opustenosti vo svätostánku – dennými poklonami pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Svojou modlitbou, trpezlivo znášaným utrpením a obetami sa naše sestry snažia spájať s Ježišovou obetou a tak vynahradiť Bohu ľahostajnosť, nevďačnosť, neochotu ľudí konať pokánie za svoje hriechy a za hriechy iných.

Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby. Chceme odpovedať na Ježišovu výzvu:„Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!" Denne venujeme značnú časť svojho času spoločnej i súkromnej modlitbe, rozjímaniu a adorácii pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. V noci zo štvrtka na piatok konáme adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti.

Neustále svojím životom sa snažíme dosiahnuť spojenie s Pánom, čo spočíva v našej snahe úplne sa odovzdať v dokonalej láske Bohu. Napomáha nám v tom vnútorná modlitba a život v Božej prítomnosti. Nie sme povolané len k skrytému a rozjímavému životu, ale nasledujeme svojho Spasiteľa aj v jeho činnom živote – pri čítaní Božieho Slova, prednášaní prosieb, katechéze.

Tiež ošetrujeme a navštevujeme chorých, opustených ľudí – predovšetkým v ich príbytkoch pamätajúc aj na ich duchovné potreby. A tak sa ich skrze činorodú lásku snažíme priviesť bližšie k Bohu.

 

Láska je podstatou našej podávanej útechy.

Láska sa živí obetou a neľaká sa nijakých ťažkostí.

Skrze lásku nachádza milujúca duša v kríži tajomnú radosť!

 

Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ
provinciálny dom
Krajinská cesta 22
821 07 Bratislava 214

č. t. 02/ 43 294 803, mobil: 0908 201 033

Sr. M. Pavla Pichlerová – provinciálna predstavená
Sr. M. Michaela Šmelková - miestna predstavená

e-mail: cscba@orangemail.sk

Domovská stránka

 

Predchádzajúci