História

Hodová slávnosť 5.7.2020

Hodová slávnosť 5.7.2020

5.7.2020 naša farnosť privítala otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, spolu s ktorým sme...
Duchovné sväté prijímanie

Duchovné sväté prijímanie

Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť...
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra...

Slovenskí biskupi vyhlásili pôst za odvrátenie šírenia koronavírusu

Slovenskí biskupi veriacich prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a...

Arcibiskup Orosch vyzýva k modlitbám k Trnavskej Madone

TRNAVA 14. marca 2020 - V súvislosti s rýchlo sa šíriacim ochorením COVID-19 v krajinách...

Nudíš sa? Príď a zapoj sa medzi adorátorov a dobrovoľníkov

Pozývame mladých stredoškolákov a vysokoškolákov alebo mladých pracujúcich, ktorí sú v týchto...

Farské inštrukcie k súčasnej situácii

Rímskokatolícky farský úrad v Piešťanoch Inštrukcie k súčasnej situácii Sväté...

Program obnovy misií 12. 5. - 16. 5. 2019

Téma: Zmierenie   Nedeľa 12. 5. 07:30 sv. omša s katechézou (farský...
Deň otvorených dverí pre miništrantov

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch 1.12. – 2.12. 2018 v...
Katolícka zoznamka katRande.org

Katolícka zoznamka katRande.org

Ste slobodný a patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú životného partnera? Príďte sa...
Ukazujem 1 - 10 z 176 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 18

Správy

« Späť

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

„Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

(Mt 26, 38)

 

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho (TaTSBJ) sa utváralo od roku 1994 modlitbou v rodine troch sestier pri soche Božského Srdca Ježišovho. Postupne sa pridávali ďalšie sestry. Denne sa schádzali a rozjímali o Ježišovom utrpení v Getsemanskej záhrade.

Dňa 26. februára v roku 2003 sme dostali súhlas od vdp. dekana Jozefa Vlasáka, čím v Piešťanoch oficiálne vzniklo Laické spoločenstvo - Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Naše úsilie možno zhrnúť do slov pápeža Pia XI.: "(...), kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť" (Rim 5, 20). "Lebo, keď sa veľmi rozmohla ľudská zvrátenosť, akoby zázračne z podnetu Ducha Svätého, rastie počet mužov a žien, ktorí sa usilujú s radostným srdcom zadosťučiniť Božskému Srdcu za neprávosti, ba neváhajú aj seba samých obetovať Kristovi." (Encyklika Pia XI. Miserentissimus Redemptor)

A tak verní týmto slovám povzbudenia dnes tvorí spoločenstvo 50 členov a 1 čakateľka. Náš život je zasvätený Pánovmu utrpeniu a spáse nesmrteľných duší. Usilujeme sa ako laické spoločenstvo, ktoré vychádza z ducha spirituality Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho prežívať svoje každodenné práce a utrpenia a prinášať ich Bohu na zmier. Nezištne sa snažíme pomáhať chorým a opusteným v našom okolí a tým napomáhať spáse ich duší.

Ako znak nášho zasvätenia a apoštolátu nosíme medailu. Jedna strana znázorňuje trpiaceho Spasiteľa v Getsemanskej záhrade a druhá Pannu Máriu nad lôžkom chorého brata. Môžeme si vybrať, čo je nám ťažšie a preto hľadáme s bolestnou Matkou „muža bolesti“ na Olivovej hore a na kríži.

 

 

Ako vyplýva aj z názvu, naším cieľom je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti:

  • na Olivovej hore – čo aj plníme pri spoločnej modlitbe každý štvrtok večer od 19:30 hod. Modlitby obetujeme za Svätého Otca, biskupov, kňazov aj bohoslovcov a na zmier duší nachádzajúcich sa v očistcovom trápení.
  • na kríži – naše spoločenstvo je rozdelené vo všetkých troch kostoloch, kde sa napr. počas pôstneho obdobia denne modlíme pobožnosť krížovej cesty.
  • jeho opustenosti vo svätostánku – dennými poklonami pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Svojou modlitbou, trpezlivo znášaným utrpením a obetami sa naše sestry snažia spájať s Ježišovou obetou a tak vynahradiť Bohu ľahostajnosť, nevďačnosť, neochotu ľudí konať pokánie za svoje hriechy a za hriechy iných.

Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby. Chceme odpovedať na Ježišovu výzvu:„Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!" Denne venujeme značnú časť svojho času spoločnej i súkromnej modlitbe, rozjímaniu a adorácii pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. V noci zo štvrtka na piatok konáme adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti.

Neustále svojím životom sa snažíme dosiahnuť spojenie s Pánom, čo spočíva v našej snahe úplne sa odovzdať v dokonalej láske Bohu. Napomáha nám v tom vnútorná modlitba a život v Božej prítomnosti. Nie sme povolané len k skrytému a rozjímavému životu, ale nasledujeme svojho Spasiteľa aj v jeho činnom živote – pri čítaní Božieho Slova, prednášaní prosieb, katechéze.

Tiež ošetrujeme a navštevujeme chorých, opustených ľudí – predovšetkým v ich príbytkoch pamätajúc aj na ich duchovné potreby. A tak sa ich skrze činorodú lásku snažíme priviesť bližšie k Bohu.

 

Láska je podstatou našej podávanej útechy.

Láska sa živí obetou a neľaká sa nijakých ťažkostí.

Skrze lásku nachádza milujúca duša v kríži tajomnú radosť!

 

Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ
provinciálny dom
Krajinská cesta 22
821 07 Bratislava 214

č. t. 02/ 43 294 803, mobil: 0908 201 033

Sr. M. Pavla Pichlerová – provinciálna predstavená
Sr. M. Michaela Šmelková - miestna predstavená

e-mail: cscba@orangemail.sk

Domovská stránka

 

Predchádzajúci