História

Cirkevná materská škôlka

Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela Vodárenská ulica 78, 921 01 Piešťany ...

Program obnovy misií 12. 5. - 16. 5. 2019

Téma: Zmierenie   Nedeľa 12. 5. 07:30 sv. omša s katechézou (farský...
Deň otvorených dverí pre miništrantov

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch 1.12. – 2.12. 2018 v...
Katolícka zoznamka katRande.org

Katolícka zoznamka katRande.org

Ste slobodný a patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú životného partnera? Príďte sa...
Púť miništrantov na Svatý Hostýn

Púť miništrantov na Svatý Hostýn

V pondelok ráno po sv. omši na spomienku sv. Moniky 27.8.2018 sa naši miništranti vydali...
Národná púť k Patrónke Slovenska

Národná púť k Patrónke Slovenska

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra.
Pastiersky list

Pastiersky list

Pastiersky list k príprave na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej
Farská púť do Talianska

Farská púť do Talianska

Pozývame Vás na farskú púť do Talianska pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie a 50....
NA BICYKLI ZA ŽIVOT

NA BICYKLI ZA ŽIVOT

Spoločenstvo  Život ako dar  pripravuje 21. ročník cykloakcie  NA...
Púť na blahorečenie Anky Kolesárovej

Púť na blahorečenie Anky Kolesárovej

Prvý september bude pre našu Cirkev radostným dňom, pretože za blahoslavenú bude vyhlásená...
Ukazujem 1 - 10 z 170 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 17

Správy

« Späť

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

„Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

(Mt 26, 38)

 

Spoločenstvo Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho (TaTSBJ) sa utváralo od roku 1994 modlitbou v rodine troch sestier pri soche Božského Srdca Ježišovho. Postupne sa pridávali ďalšie sestry. Denne sa schádzali a rozjímali o Ježišovom utrpení v Getsemanskej záhrade.

Dňa 26. februára v roku 2003 sme dostali súhlas od vdp. dekana Jozefa Vlasáka, čím v Piešťanoch oficiálne vzniklo Laické spoločenstvo - Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Naše úsilie možno zhrnúť do slov pápeža Pia XI.: "(...), kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť" (Rim 5, 20). "Lebo, keď sa veľmi rozmohla ľudská zvrátenosť, akoby zázračne z podnetu Ducha Svätého, rastie počet mužov a žien, ktorí sa usilujú s radostným srdcom zadosťučiniť Božskému Srdcu za neprávosti, ba neváhajú aj seba samých obetovať Kristovi." (Encyklika Pia XI. Miserentissimus Redemptor)

A tak verní týmto slovám povzbudenia dnes tvorí spoločenstvo 50 členov a 1 čakateľka. Náš život je zasvätený Pánovmu utrpeniu a spáse nesmrteľných duší. Usilujeme sa ako laické spoločenstvo, ktoré vychádza z ducha spirituality Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho prežívať svoje každodenné práce a utrpenia a prinášať ich Bohu na zmier. Nezištne sa snažíme pomáhať chorým a opusteným v našom okolí a tým napomáhať spáse ich duší.

Ako znak nášho zasvätenia a apoštolátu nosíme medailu. Jedna strana znázorňuje trpiaceho Spasiteľa v Getsemanskej záhrade a druhá Pannu Máriu nad lôžkom chorého brata. Môžeme si vybrať, čo je nám ťažšie a preto hľadáme s bolestnou Matkou „muža bolesti“ na Olivovej hore a na kríži.

 

 

Ako vyplýva aj z názvu, naším cieľom je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti:

  • na Olivovej hore – čo aj plníme pri spoločnej modlitbe každý štvrtok večer od 19:30 hod. Modlitby obetujeme za Svätého Otca, biskupov, kňazov aj bohoslovcov a na zmier duší nachádzajúcich sa v očistcovom trápení.
  • na kríži – naše spoločenstvo je rozdelené vo všetkých troch kostoloch, kde sa napr. počas pôstneho obdobia denne modlíme pobožnosť krížovej cesty.
  • jeho opustenosti vo svätostánku – dennými poklonami pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Svojou modlitbou, trpezlivo znášaným utrpením a obetami sa naše sestry snažia spájať s Ježišovou obetou a tak vynahradiť Bohu ľahostajnosť, nevďačnosť, neochotu ľudí konať pokánie za svoje hriechy a za hriechy iných.

Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby. Chceme odpovedať na Ježišovu výzvu:„Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!" Denne venujeme značnú časť svojho času spoločnej i súkromnej modlitbe, rozjímaniu a adorácii pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. V noci zo štvrtka na piatok konáme adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti.

Neustále svojím životom sa snažíme dosiahnuť spojenie s Pánom, čo spočíva v našej snahe úplne sa odovzdať v dokonalej láske Bohu. Napomáha nám v tom vnútorná modlitba a život v Božej prítomnosti. Nie sme povolané len k skrytému a rozjímavému životu, ale nasledujeme svojho Spasiteľa aj v jeho činnom živote – pri čítaní Božieho Slova, prednášaní prosieb, katechéze.

Tiež ošetrujeme a navštevujeme chorých, opustených ľudí – predovšetkým v ich príbytkoch pamätajúc aj na ich duchovné potreby. A tak sa ich skrze činorodú lásku snažíme priviesť bližšie k Bohu.

 

Láska je podstatou našej podávanej útechy.

Láska sa živí obetou a neľaká sa nijakých ťažkostí.

Skrze lásku nachádza milujúca duša v kríži tajomnú radosť!

 

Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ
provinciálny dom
Krajinská cesta 22
821 07 Bratislava 214

č. t. 02/ 43 294 803, mobil: 0908 201 033

Sr. M. Pavla Pichlerová – provinciálna predstavená
Sr. M. Michaela Šmelková - miestna predstavená

e-mail: cscba@orangemail.sk

Domovská stránka

 

Predchádzajúci