Úmysly svätých omší

« Späť

December 2016

1 štvrtok 7:00 +rodinu Gáborovú a Šiškovú
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
2 piatok 7:00 + starých rodičov Patúcových a príbuzných
18:00 + Stanislava Vrábla (1. výročie)
3 sobota 7:00 Za duše v očisti celej rodiny
18:00 za + Jána, Máriu a rodičov z oboch strán
4 nedeľa 7:30 za + Tibora a Tomáša
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov z oboch strán
5 pondelok 7:00 Za + Antona Koprusa
18:00 Za + Ľudovíta Šintála, starých rod. z oboch strán a Emíliu a Jozefa
6 utorok 7:00 Za + rodičov Máriu a Jozefa, brata Jozefa s manželkou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
7 streda 7:00 Za + mamu Helenku
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
8 štvrtok 7:00 na úmysel
18:00 Za veriacich
9 piatok 7:00 Za + otca Róberta a jeho rodičov
18:00 Za + brata Rudolfa Dzuráka a rodičov z oboch strán
10 sobota 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za + Máriu a Viliama Jamborových a ich rodičov z oboch strán
11 nedeľa 7:30 Za + mamu Matildu a jej rodičov a svokrovcov
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božie objatie pre + Lucku
12 pondelok 7:00 Na poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu pomoc
18:00 Za + Marianu, Alžbetu a Františka
13 utorok 7:00 Za + členov rodiny Ondríkovej, Jozefa, Máriu a Vladimíra
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
14 streda 7:00 Za + z rodiny Šustekovej, Štefana a Ľudmilu r. Reguliovú a Jána Reguliho
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
15 štvrtok 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za + manžela a rodičov z oboch strán
16 piatok 7:00 Za + manželov Salerových
18:00 Za + brata a rodičov Hiklových
17 sobota 7:00 Za + starých rodičov a rodičov Katarínu a Juraja
18:00 Za + manžela Mariána Veliča
18 nedeľa 7:30 Za + rodičov Jána a Máriu a + syna Stanislava
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou
19 pondelok 7:00 Za členov Božského srdca Ježišovho
18:00 Za + Katarínu a Tomáša a celú rodinu
20 utorok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
21 streda 7:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu a dary Ducha Svätého pre syna
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
22 štvrtok 7:00 Za zdravie a Božieho požehnanie pre Katarínu s rodinou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
23 piatok 7:00 Za + Eleonóru Macháčovú
18:00 Za + rodičov Valachových a Zatúrových
24 sobota 7:00 Za + Ladislava Macháča
0:00 Za + rodičov z oboch strán a synov Augustína, Milana a Mirka
25 Narodenie Pána nedeľa 7:30 Za + Jána, Johanu a starých rodičov
10:30 Za farníkov
18:00 Prosba o požehnanie pre všetkých členov rodiny
26 2. sviatok vianočný pondelok 7:30 + Branislav a brat Anton a rodičia z oboch strán
10:30 Za + Štefana Vlhu
18:00 +manžel a otec Ladislav
27 utorok 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre Zuzanu, obrátenie syna s rod., za uzdravenie nevesty a Gabiku a Máriu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
28 streda 7:00 Za nenarodené deti a ich rodičov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
29 štvrtok 7:00 Za + rodičov Máriu a Imricha a starých rodičov z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
30 piatok 7:00 +manžela Petra
18:00 Za + Vladimíra Kučerku (1. výročie)
31 sobota 7:00 Za Božiu pomoc pre sestru Veroniku
16:30 Za + syna Petra