Úmysly svätých omší

« Späť

Marec 2017

1 streda 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre patra Eliasa Vellu
18:00 POHREBNÁ
2 štvrtok 7:00  +rodičov Hužovičových a zosnulých súrodencov
18:00 Za + Karola Psalmana
3 piatok 7:00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre vnučku 18 rokov
4 sobota 7:00 Za zdravie a B. požeh. za rod. Vitekovú a Brugerovú
18:00  +Marta Holbíková
5 nedeľa 7:30 Za +Jozefov z rod. Krajčíkovej a Pauerovej a + kňazov Jozefov
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Františku Baranovičovú
6 pondelok 7:00 Za B.pomoc a požehnanie pre súrodencov Hužovičových
18:00 Poďakovanie za dožitých 86 rokov
7 utorok 7:00  +manželov Škorníkových
18:00 POHREBNÁ +Ján Rúčka
8 streda 7:00 Za + Karola, Máriu, Jozefa, Justínu a bratov
18:00 Za +Editu Košinárovú
9 štvrtok 7:00 Za živých i mŕtvych členov modlitbového zápasu
18:00 Ľudmila Otrubná -zádušná
10 piatok 7:00 Za + rodičov z oboch strán,sestru Štefániu a brata Jána
18:00 Za + Milana a rodičov z oboch strán
11 sobota 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
18:00 Za vnučky Soniu, Niu a Dominiku
12 nedeľa 7:30 Za obrátenie, B. požehnanie a pomoc pre syna Viliama
10:30 Za farníkov           
18:00 Za + otca Jána, rod. Zelinkovú, Števčíkovú a Martonkovú.
13 pondelok 7:00 Za + Genovévu a Karola
18:00 Za + Jozefa, Máriu a st. rodičov a sestry Boromejky
14 utorok 7:00 Pomoc a požehnanie pre rodinu
18:00  Na úmysel p. kaplána a za rod.Zaťkovú
15 streda 7:00 Za + syna Dušana
18:00 Za +Magdalénku
16 štvrtok 7:00 Za + manžela Miroslava Kafku a rodičov Jozefa a Veroniku
18:00 Za +Luboša Chlebovca
17 piatok 7:00 Za + rodičov Vladimíra a Máriu a brata Vladimíra
18:00 Poďakovanie za zdravie pre Júliu a jej rodinu
18 sobota 7:00 Za + manžela Jozefa a rodičov z oboch strán
18:00 Za členov združenia Viera a svetlo
19 nedeľa 7:30 Za zdravie a B. požeh. pri 90. výročí života pre p.Jozefínu Podolskú
10:30 Na úmysel p. farára
18:00 Za + Jozefa a rodičov      
20 pondelok 7:00 Poďakovanie za dar života 90 rokov
18:00 Za + Matildu, Samuela, rodičov a všetkých +  z rodiny
21 utorok Za + rodičov Máriu a Jozefa Za + st. rodičov Jána a Elenu a mamu Elenu, Annu a Jána
18:00 Za + Irenu Adamovičovú
22 streda 7:00  +rodič., manžela Dušana,+ čl rod. Čibovej,Čanovej,Majdovej
18:00  +Peter Andrišin
23 štvrtok 7:00 Za + Júliusa, Annu a Vlastislava
18:00 Za+ Gabrielu Korvínovú(poh.)a rodičov Antona a Žofiu Hurtíkových
24 piatok 7:00 Za zdravie a B. požeh.  a dary Ducha Svätého pre syna
18:00 Za zdravie a B.pomoc pre rod. Bohumila a Annu Masarikových
25 sobota 7:00 Za zdravie a B. požeh. pre syna Michala
18:00 Za B. pomoc, ochranu P. Márie a sv. Jozefa pre kňazov farnosti
26 nedeľa 7:30 za + rodičov Borotových      
10:30 Za Farníkov          
18:00 Za B. pomoc pre rod. Sakáčovú a Krajčovičovú
27 pondelok 7:30 Za zdravie a B. požehnanie pre Máriu
18:00 Za + Viliama Haringa  a st. rod. Lehutových a krst. mamu
28 utorok 7:00 Za + Ivana
18:00 Za +rod.Margitu a Františka a svokra Jozefa
29 streda 7:00 Za + rodičov Máriu a Jozefa
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre p.Pavlickú
30 štvrtok 7:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov života
18:00 POHREBNÁ
31 piatok 7:00 za zdravie a B. pož. pre brata a sestru s rodinami
18:00 za duchovné a telesné uzdravenie Márie