Úmysly svätých omší

« Späť

Apríl 2017

1 sobota 7:00 Za + sestru Alojziu a rodičov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Andrejku, deti a rod.
2 nedeľa 7:30 Za + Jaroslava a rodičov
10:30 Za farníkov                                                                          
18:00 Za + brata Jána a st.rodičov
3 pondelok 7:00 Za + Alexandra, Fridricha a rodičov
18:00 Za zdravie a Bož.pož.pre Silviu a Martinka
4 utorok 7:00 Za + sestru Violku s manželom,Máriu s manželom a Alžbetu
18:00 Za + Dominika Pavloviča
5 streda 7:00 Za + Milan Cvop
18:00 Za + manžela Jozefa
6 štvrtok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18:00 Za + Ivana Juríka a duše v očistci
7 piatok 7:00 Za Božiu pomoc pre rodinu a syna Petra
18:00 Za + Štefan a Mária Munk a rod.Mrázová
8 sobota 7:00 Za + Pavol a Alžbeta Škultétyoví
18:00 Poďakovanie P. Bohu za dar života pre Jarmilu, Michala a Juraja
9 Nedeľa utrpenia Pána 7:30 Za + Jozefa a Máriu
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov a sestru Magdalénu
10 pondelok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku Mišku
18:00 Poďakovanie za dar života matky
11 utorok 7:00 Za + Jurka Ambra
18:00 Za + Ľudmilu
12 streda 7:00 Za + manžela Petra a rodičov z oboch strán
18:00 Za + syna Miroslava
13 Zelený štvrtok 18:00 Za + mamu Emíliu a otca Vladimíra
14 Veľký piatok 15:00  
15 Biela sobota 19:30 na úmysel
16 Veľkonočná nedeľa 7:30 Za + Štefana Mišuru
10:30 Za farníkov
18:00  Za + Pavlínu
17 pondelok 7:30 Za +manžela,rodičov a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za +Jozefa Tisa
18:00 Za + manžela Rudolfa a rodičov z oboch strán
18 utorok 7:00 Za + manžela Vlastislava a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa Hašuka 101 rokov
19 streda 7:00 Za + rodičov Zlaticu a Vojtecha a st.rod.z oboch strán
18:00  +Milan Konček a jeho rodičov a st. rodičov
20 štvrtok 7:00 Za + manžela Stanislava a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Sidóniu Gunišová zádušná
21 piatok 7:00 Za + Teréziu Mancovú
18:00 Za + Emíliu Boháčikovú
22 sobota 7:00 Za zdravie a Božie pož.pre Valériu,Kamilu,Vojtecha s rod.
18:00 Na úmysel Viera a Svetlo
23 nedeľa 7:30 Za obrátenie celej rodiny
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Jozefa Zvončeka a starých rodičov z oboch strán
24 pondelok 7:00 Za požehnanie úrody
18:00 Za + Miroslava, Janka, rodičov a starých rodičov             
25 utorok 7:00 Za + rodičov Máriu a Jozefa a brata Jozefa s manželkou
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Mikloškovú
26 streda 7:00 Za +rod.Štefana a Kamilu a dcéru Katku
18:00 Pohrebná alebo iný Úmysel
27 štvrtok 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 Pohrebná alebo iný Úmysel
28 piatok 7:00 Za zdravie Bož.požehnanie pre celú rodinu
18:00 Za zdravie Anny
29 sobota 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc celej rodiny
18:00 Za + Dušana
30 nedeľa 7:30 Za zdravie a B.požehnanie.pre Leu ,Saru a staru mamu
10:30 Za farníkov
18:00 Za + manžela Milana a rodičov z o. s. a brata Petra