Úmysly svätých omší

« Späť

Február 2017

1 streda 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre sestry
18:00 Za + Ivana Kľučovského
2 štvrtok 7:00 Za + Agnešu, Imricha, rod. z o.s. a starých rodičov z o. s.
18:00 Za + Helegdu Štefana
3 piatok 7:00 Za + Máriu, Gustáva a Emíliu
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Annu
4 sobota 7:00 Za pokoj a Božiu pomoc v rodine
18:00 Za + rodičov Jána a Amáliu
5 nedeľa 7:30 Za + Editu, Imricha, Annu, Annu, Milana, Jozefa a Jána
10:30 Za farníkov              
18:00 Za B. pomoc a svetlo D. Svätého pre Juraja a celú rodinu
6 pondelok 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre tri kamarátky
18:00 Za + Ľudovíta Šintála a rodičov z oboch strán
7 utorok 7:00 Za B. pomoc pre rodinu syna Petra
18:00 Za + Annu Gomolovú
8 streda 7:00 Za zdravie celej rodiny Belicovej
18:00  +Oktávia Prokopiusová
9 štvrtok 7:00 Za + z rodiny Pobodovej, Mokrej a Urbánkovej
18:00 Za + Vladimíra Moravčíka a celú zosnulú rodinu
10 piatok 7:00 Za osobný úmysel a za zosnulých
18:00 Za + Valériu Kolníkovú a + manžela Fabiána a rodičov
11 sobota 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za B. pomoc a ochranu pre Alenku a celú jej rodinu
12 nedeľa 7:30 Za + Antóniu Džurnú
10:30 Za farníkov          
18:00 Za + Jarolíma (25. výr.)
13 pondelok 7:00 Veľa B. milostí, zdravie a pomoc D.S. pre dcéru Andreu
18:00 Za + členov rodiny Beňovič a Žiak
14 utorok 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 Za +Luboš Chlebovec
15 streda 7:00 Za + Medarda, Antóniu, Adama a Jozefínu
18:00 Za Božie požehnanie pre majiteľov a zamestnancov firmy
16 štvrtok 7:00 Za Božiu pomoc pre rod. Ladickú
18:00 POHREBNÁ +Mário Mitošinka
17 piatok 7:00 Pri príležitosti nedožitých 90 r. za Jozefu Šiškovú a manžela Jozefa
18:00 Za + Alžbetu a Božiu pomoc pre vnuka Filipa
18 sobota 7:00 Za + Helenu, Antona a Alojza
18:00 Na úmysel spoločenstva Viera a Svetlo
19 nedeľa 7:30 Za + Zuzanu, Martu, Margitu a Jozefínu
10:30 Za farníkov          
18:00 Za + Serafínu a Vendelína
20 pondelok 7:00 Za obrátenie a uzdravenie pre syna s manželkou a ich deti
18:00 Za + Anežku
21 utorok 7:00 Za + Stanislava Králika
18:00 Za +Anton Rusnák a nevesta
22 streda 7:00 Za zdravie, dary D. S. pre Filipa a Davida
18:00  +Albín Vališ a st.mama Anna a mama Mária (zádušná)
23 štvrtok 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre dcéru
18:00  +Mária Adamicová
24 piatok 7:00 Poďakovanie za B. pomoc pre rodinu
18:00 Za + manžela Dominika a za rodičov z o.s.
25 sobota 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre Andreu, Beatu a Ivana s rod.
18:00 Za + Annu a Štefana, rod. a súrodencov z oboch strán
26 nedeľa 7:30 Za + Helenku Lackovú
10:30 Za farníkov              
18:00 Za + Martina a Stanislava
27 pondelok 7:00 Za + otca Ondreja Piovarčíka
18:00 Za + Jána, Jozefa a Stanislava
28 utorok 7:00 Za + Jána a rod. z o.s.
18:00 Emília Pravdíková