Úmysly svätých omší

« Späť

Január 2017

1 nedeľa 7:30 Za zdravie, živú vieru a B. požehnanie pre syna
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Annu a Emila Vojtkových
2 pondelok 7:00 Za + rodičov Ernesta a Emíliu, brata Jozefa a vnuka Ladislava
18:00 Za duše v očistci
3 utorok 7:00 Za + rodičov, súrodencov a Jána a Ladislava
18:00 Za + manžela Vladimíra a rodičov z oboch strán
4 streda 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu a deti
18:00 Za + Petra a manželku Jozefínu Petlakových
5 štvrtok 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za + rodičov z oboch strán
6 piatok 7:30 Za + rodičov Gašpara a Filoménu a za súrodencov
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre Martina a Aničku
7 sobota 7:00 Za + Karola Čergela a za zdravie a B. požehnanie pre Máriu
18:00 Za + Máriu Krihovú - 1. výročie
8 nedeľa 7:30 Za + manžela, rodičov a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00 Za + sestru Magdu a rodičov Jozefa a Alžbetu
9 pondelok 7:00 Za + manžela Viktora a syna Dušana
18:00 Za + rodičov Alžbetu a Emila Blaškových
10 utorok 7:00 Za + rodičov Antona, Emíliu a brata Štefana
18:00 Za + Milana Bartoša (pohrebná)
11 streda 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za + členov z rodín Beňovičovej a Žiakovej
12 štvrtok 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre Zuzanu, obrátenie syna s rod,Gabiku, Máriu,Antónia
18:00 Za + + rodičov, st. rodičov a príbuzných z oboch strán
13 piatok 7:00 Za b. požehnanie pre Andrejku, Peťka a Martina s rodinou
18:00 Za manželku, deti, rodičov a obrátenie odsúdených
14 sobota 7:00 Za vnúčatá a múdrosť pre rodičov
18:00 Za manžela Petra Pfliegela
15 nedeľa 7:30 Za + Michala, Helenu, Etelu a Jozefa
10:30 Za farníkov
18:00 Za + mamičku, jej rodičov a svokrovcov
16 pondelok 7:00 Za + rod. Onreja a Katarínu, rod. z o.s. Jána a syna Jána
18:00 Poďakovanie za 60. rokov života manžela a brata a prosba o B. pom.
17 utorok 7:00 Za + z rodiny Holbovej a Wilhemovej
18:00 Za + Jaroslava Daniša
18 streda 7:00 Za božiu pomoc pre rodinu a syna Petra
18:00 Za + Helenu Dudovú a za + Evu Macháčkovú (pohrebná)
19 štvrtok 7:00 Za + manžela, rodičov, brata Štefana, švagrinú a Pavla
18:00 +Urbanová Mária
20 piatok 7:00 Za + manžela Jána a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Janku Mackovú
21 sobota 7:00 Za + brata, sestry a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Máriu Šabovú - 2. výročie
22 nedeľa 7:30 Za + rodičov Vojtecha a Irenu
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov Štefana a Annu
23 pondelok 7:00 Za + manžela Karola a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre manžela Mariana a syna Romana
24 utorok 7:00 Za + rodičov Vendelína a Serafínu a zosnulé deti
18:00 POHREBNÁ alebo iný úmysel
25 streda 7:00 Za Božiu pomoc pri štúdiu pre Kristínku
18:00 POHREBNÁ alebo iný úmysel
26 štvrtok 7:00 Za zdravie a B. pož. pre vnučku Martinu a celú jej rodinu
18:00 POHREBNÁ alebo iný úmysel
27 piatok 7:00 Za + manžela Martina, syna Rudolfa, nevestu Elenu a zaťa Karola
18:00 Za + Petru
28 sobota 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre Helenu a vnuka Dávida
18:00 Za + Štefana Poláka
29 nedeľa 7:30 Za + Drahoslavu a za uzdravenie Andrejka
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie pre mamu Zuzku a dcéru Sašku
30 pondelok 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre syna
18:00 Za + brata Jozefa, rodičov Jána a Júliu a st. rodičov z o.s.
31 utorok 7:00 Prosba o B. požehnanie pre Evu a Oleka
18:00 Za + rodičov Františku a Augustína a vnuka Petra