Úmysly svätých omší

« Späť

September 2017

1 piatok 7:00 Za + Alexandra ,Fridricha a rodicov                                              
18:00 Za zdravie Anny, jej rodinu a vnúčatá, zdravie Ľudovíta a celú jeho rod.
2 sobota 7:00 Poďakovanie za dožitých 60 rokov
18:00 Za + Milana
3 nedeľa 7:30 Poďakovanie a prosba o požehnanie pre rodinu
10:30 Za farníkov            
18:00  Za + staru mamu Annu        
4 pondelok 7:00 bratov Milana, Stanislava, Júliusa
18:00 Za + rod.Jozefa ,Máriu,st.rod z oboch strán a sestričky Boromejky
5 utorok 7:00 Za + rodinu Rakovskú, Benkovú, Brežnú,,Vlčekovú
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
6 streda 7:00 Za požehnanie pre rodinu a prosba o dary Ducha Svätého
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
7 štvrtok 7:00 Za vyprosenie B.milosti a pomoci DS a zdravia pre Ladislava
18:00 Za+ Emíliu Grznárovú,manžela Teodora a syna Pavla
8 piatok 7:00 Za +manž.Jána.rodičov z o s,Annu a Júliusa a Máriu a Františka
18:00  +Lebovics Tibor
9 sobota 7:00 Za zdravie a B.pož.pre Máriu, Vojtecha a Mateja s rodinou
18:00 Za + Pavla 1 výročie
10 nedeľa 7:30 Za + Emila a rodinu
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božiu pomoc a ochranu PM pre Máriu, jej manžela celú rodinu
11 pondelok 7:00 Za+manž.Martina,syna Rudolfa,nevestu Elenu,zaťa Karola,a rod.z o s
18:00 Za + Annu Balážovú    nedožitých 80.rokov
12 utorok 7:00 Za+ Františku,Ferdinanda a ich rodičov a krstných rodičov
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
13 streda 7:00 Za+Štefana a Kamilu,švagrinu Katku
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
14 štvrtok 7:00 Za + z rodiny Rosinskej a Fabiánovej
18:00  +Anna Vrablicová
15 piatok 7:30 Poďakovanie za dožitie 85r.života a prosba o B.pož.a pomoc pre manžela
10:30 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života Marty
16 sobota 7:00 Za B. pomoc a požehnanie pre Máriu
18:00 Za miništrantov našej farnosti
17 nedeľa 7:30  
10:30 Za farníkov
18:00 Za B.požehnanie pre manž.Katku a Petra a ich rodinu
18 pondelok 7:00 Za + Ernesta a Alžbetu a ich rodičov
18:00 Za Božie požehnanie pre kolegyne
19 utorok 7:00 Za + rodičov Jána a Annu a st.rodičov z oboch strán
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
20 streda 7:00 Za + manžela Jozefa,syna Jozefa a rodičov  z oboch strán
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
21 štvrtok 7:00 Za + manžela Ludvíka , rodičov a súrodencov
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
22 piatok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jurákovú
18:00 Za + Máriu Eliášovú   1výročie
23 sobota 7:00  
18:00 Za +  manžela Mariána a rodičov
24 nedeľa 7:30 Za + rodičov Máriu a Jozefa, brat s manželkou a neter
10:30 Za farníkov
18:00 Za+ Martu Glosovu a sestru Annu Prišticovú a manželov
25 pondelok 7:00 Za zdravie a B. pomoc a dary D. Svätého pre Michala
18:00 Za + rodiny Bašovej
26 utorok 7:00 Za mamu Editku,brata Jána a syna Damiána
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
27 streda 7:00 Za + Václava a Blaženu Káčerových
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
28 štvrtok 7:00 Za + syna Petra a rodičov z oboch strán
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
29 piatok 7:00 Za zdravie a B.požehnanie pre dcéru Danielu,syna Tibora a deti
18:00 Za + manžela Jaroslava
30 sobota 7:00  
18:00 Za zdravie a B.požehnanie pre tetu Máriu,dcéru Máriu a zaťa Michaela

 

Ďalej