Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pápež František na Slovensku
S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom

(12. - 15. 2021)
https://www.navstevapapeza.sk/sk

ROK SVÄTÉHO JOZEFA
(8. 12. 2020 - 8. 12. 2021)

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

1. August 2021

Upratovanie kostola: Anna Beňová a Nataša Dávidová

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

1. 8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"

10:00

Za farníkov

Po

2. 8.

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky ,,Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modiltbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva), (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2x,

19:00

 

Ut

3. 8.

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období

19:00

† Emília Kuraťová

St

4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Spomienka

6:30

† kňaz Štefan Kovalík

Št

5. 8.

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Ľubovoľná Spomienka

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI: Deň modlitieb za duchovné povolania. 

19:00

† zomrelí z rodiny Vojtecha Filipa

Pi

6. 8.

PREMENENIE PÁNA
Sviatok

PRVÝ PIATOK V MESIACI

19:00

Poďakovanie Márie za 60 rokov života

So

7. 8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti)

19:00

† Terézia, Ladislav a Milan

Ne

8. 8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

Za farníkov

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej