Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA "B"

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

7. marec 2021

ROZHODNUTÍM ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ŽIARI NAD HRONOM, ZO DŇA 23. DECEMBRA 2020 JE ZAKÁZANÉ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_32_2020.pdfDN

Tento týždeň sa začína Pôstne obdobie. 

Pôstne odpustkyKto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje as, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pobyhuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13, 5).
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky 
(Enchiridion indulgentiarum, 8).

Úmysly Apoštolátu modlitby
Evanjelizačný: Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.  
Úmysel KBS: Aby boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

7. 3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA "B"

 

 

Po

8. 3.

Pôstna féria

 

 

Ut

9. 3.

Pôstna féria

 

 

St

10. 3.

Pôstna féria

 

 

Št

11. 3.

Pôstna féria

 

 

Pi

12. 3.

Pôstna féria

 

 

So

13. 3.

Pôstna féria

DNES je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013) 

 

 

Ne

14. 3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA "B"

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

 

 

 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej