Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

SVÄTÉHO LUKÁŠA, EVANJELISTU
PATRÓNA NAŠEJ FARNOSTI

ROK SVÄTÉHO JOZEFA
(8. 12. 2020 - 8. 12. 2021)

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

10. október 2021

Modlievajme sa v mesiaci október horlivejšie svätý ruženec v kostole i v našich rodinách. Pri tejto modlitbe je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. My sa modlievame svätý ruženec pol hodiny pred svätou omšou.

Upratovanie kostola: Božena Bahúlová a Helena Bajnoková 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

17. 10.

SVÄTÉHO LUKÁŠA, EVANJELISTU
PATRÓNA NÁŠHO KOSTOL

10:00

Za dobrodincov, ktorí podporujú našu farnosť

Po

18. 10.

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, PATRÓNA NAŠEJ FARNOSTI, ISPA DIE 

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

19. 10.

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období

16:30

† Mária a Lukáš Dávid a ich deti

St

20 10.

Streda 29. týždňa v Cezročnom období

6:30

 

Št

21. 10.

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža
Ľubovoľná spomienka

16:30

† Jolana

So

23. 10.

TRIDSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

Vigília 

16:30

† Ján Ivanič

Ne

24. 10.

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

10:00

Za farníkov

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej