Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pápež František na Slovensku
S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom

(12. - 15. 9. 2021)
https://www.navstevapapeza.sk/sk

ROK SVÄTÉHO JOZEFA
(8. 12. 2020 - 8. 12. 2021)

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

14. September 2021

Upratovanie kostola: Zuzana Marková a Vlasta Skladanová 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

12. 9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

Vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového školského roka

10:00

Za farníkov

Po

13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka 

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

14. 9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Slávnosť  

19:00

Za živého brata Jozefa, aby sa mu nepriťažovalo v chorobe, za veľmi chorého brata Štefana, aby mu pomohlo Božské Srdce Ježišovo a aby pomohlo aj jeho manželke, ktorá ho opatruje

St

15. 9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
Slávnosť

9:00

† Mária a Štefan Kriváň

Št

16. 9.

Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

17. 9.

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

19:00

† z rodiny Královej † z rodiny Prozdíkovej a za všetkých zomrelých z blízkeho a vzdialeného príbuzenstva

So

18. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

Vigília 

19:00

† Mária a Lukáš a ich zomrelé deti

Ne

19. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

10:00

† Irena Pivarčiová, 1. výročie 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej