Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

ROK SVÄTÉHO JOZEFA
(8. 12. 2020 - 8. 12. 2021)

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

5. december 2021

  • Pre veriacich tých okresov, ktoré sa nachádzajú v „čiernej“ pandemickej zóne (3.stupeň ohrozenia) a ich účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe, náš diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962
  • S prvoprijímajúcimi deťmi sa budeme stretávať  v nedeľu o 14:30 hod. cez Google Meet
  • S birmovancami sa budeme stretávať v nedeľu o 15:30 hod. cez Google Meet

Upratovanie kostola:----------------------------------------------------------------------

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

5. 12

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA "B"

---------------

†------------------------------------------------------

Po

6. 12.

Sv. Mikuláša, biskupa
Ľubovoľná spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

St

8. 12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Slávnosť

---------------

--------------------------------------------------------

Št

9. 12.

Štvrtok po 2. adventnej nedeli

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

10. 12.

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
Ľubovoľná spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

So

11. 12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
Vigília 

---------------

†------------------------------------------------------

Ne

12. 12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA GAUDETE

---------------

--------------------------------------------------------

 

Ďalej