Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

20. jún 2021

Od 30. júna Konferencia biskupov Slovenska ruší všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky. Pravdaže táto povinnosť neviaže tých, ktorým to neumožňuje zdravotný stav alebo zhoršená epidemická situácia.

Upratovanie kostola: Marianna Bahúlová a Mária Bajnoková

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

20. 6.

DVANÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"

10:00

15:00

+ Rodičia a sestra

Pohrebná svätá omša a pohreb Alžbety Tadianovej

Po

21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 

---

--------------------------------------------------------

Ut

22. 6.

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

19:00

Za Božiu pomoc pre Michala

St

23. 6.

Streda 12. týždňa v Cezročnom obdobíí 

6:30

Za Božie požehnanie pre Štefana Hovančíka

Št

24. 6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
(Slávnosť)

---

--------------------------------------------------------

Pi

25. 6.

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období

19:00

+ Starí rodičia Hanzlíkoví a Baranoví

So

26. 6.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti)

19:00

+ Ján Rafaelis

Ne

27. 6.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

10:00

+ Rodičia a sestra

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej