Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

4. apríl 2021

Všetkým vám, milí farníci, vyprosujeme a želáme požehnanú Veľkú noc!
Nech svetlo Pánovho zmŕtvychvstania prežiari naše srdcia. 

Celú veľkonočnú liturgiu preniká určitý pocit novosti: nová je príroda, lebo v severnej hemisfére Veľká noc sa kryje s jarným prebúdzaním prírody; nový je oheň a voda; nové sú srdcia kresťanov, obnovené vo sviatosti pokánia; nová je takpovediac Eucharistia, a to všetko sú znaky nového stavu života, ktorá nastolil Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním. (Porov. Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 150).

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

4. 4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 

Po

5. 4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

 

 

Ut

6. 4.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

 

 

St

7. 4.

VEĽKONOČNÁ STREDA

 

 

Št

8. 4.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

 

 

Pi

9. 4.

VEĽKONOČNÝ PIATOK

 

 

So

10. 4.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

 

 

Ne

11. 4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

ÚPLNÉ ODPUSTKY: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očisti podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpispom pápež Ján Pavol II. 

 

 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej