Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"
Nedeľa BOŽIEHO SLOVA 

24. január 2021

ROZHODNUTÍM ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ŽIARI NAD HRONOM, ZO DŇA 23. DECEMBRA 2020 JE ZAKÁZANÉ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_32_2020.pdfDN

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: Od 18. januára do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

DNES je 68. svetový deň malocných.

DNES je Nedeľa Božieho slova.

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

24. 1.

TRETIA NEDEĽA PER ANNUM "B"
Nedeľa BOŽIEHO SLOVA

 

 

Po

25. 1.

OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA
(Sviatok)

 

 

Ut

26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
(Spomienka)

 

 

St

27. 1.

Sv. Angely Merici, panny
(Ľubovoľná spomienka)

 

 

Št

28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
(Spomienka)

 

 

Pi

29. 1.

Féria

 

 

So

30. 1.

Panny Márie 

 

 

Ne

31. 1.

ŠTVRTÁ NEDEĽA PER ANNUM "B"

 

 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej