Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

2. máj 2021

Pápež František vyzýva ľudí na všetkých pútnických miestach na celom svete, aby sa zapojili do iniciatívy ,,modlitebný maratón" s mottom ,,Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu" (Sk 12,5). Každý deň počas mája by sa mali kňazi, veriaci a ich rodiny pomodliť svätý ruženec najmä za osoby mimoriadne zasiahnuté pandémiou Covid 19. Ide napríklad o tých, čo sa pre protipandemické opatrenia nemohli rozlúčiť so svojimi zomierajúcimi príbuznými, o ľudí bez domova, či o osoby žijúce v chudobe. Svätý Otec vyzýva modliť sa aj za zdravotníkov.

Od 1. 5. 2021 pokračuje (hoci s pandemickými obmedzeniami) diecézny projekt ,,Fatimskej soboty" na Starých Horách. Prosíme aj tých, ktorí sa nemôžu fyzicky programu zúčastniť, aby sa s nami duchovne spojili. Viac ako inokedy potrebujeme materisnkú ochranu a orodovanie našej nebeskej Matky - Panny Márie. 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

2. 5.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

10:00

 

Po

3. 5.

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV
(Sviatok)

---

 

Ut

4. 5.

Sv. Floriána, mučeníka
(Ľubovoľná spomienka)

19:00

 

St

5. 5.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Št

6. 5.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI: Deň modlitieb za duchovné povolania. Odporúča sa adorácia, spoločná modlitba posvätného ruženca. Dnes je dovolená omša Za povolania na kňazský stav alebo Za rehoľné povolania, ak to duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za naozaj potrebné a pastoračne užitočné.

---

 

Pi

7. 5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

PRVÝ PIATOK V MESIACI: Votívna omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom je dnes dovolená iba ak to duchovná správca alebo celebrujúci kňaz uzná za naozaj potrebné a pastoračne užitočné.

19:00

 

So

8. 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(Vigília z nedele)

19:00

 

Ne

9. 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PROSEBNÉ DNI: Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň, možno však konať procesie aj v ostatných dňoch na určité úmysly. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Votívna omša V čase sejby.

DNES je Deň Matiek.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

10:00

 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Ďalej