Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU "A"

ROK SVÄTÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

(12. 3. 2022 - 12. 3. 2023)

29. január 2023

  • Pavol Kordík, syn Pavla a Ivany rod. Kaššovej, narodený 29. 6. 1995 v Žiari nad Hronom, bývajúci v Repišti číslo 39, seminarista kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. 
     
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Upratovanie kostola: Eva Bieliková a Lýdia Skladanová

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Ne

29. 1.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "A"

10:00

Po

30. 1.

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

8:00

Ut

31. 1.

Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka

16:30

St

1. 2.

Streda 4. týždňa v Cezročnom období

8:00

Št

2. 2.

OBETOVANIE PÁNA
Sviatok

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI.

DNES je 27. SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA. Deň zasväteného života bol ustanovený pápežom sv. Jánom Pavlom II. v roku 1997.

OBRAD POŽEHNANIA SVIEC A PROCESIA sa koná pred hlavnou svätou omšou podľa jedného z dvoch spôsobov. 

16:30

Pi

3. 2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Ľubovoľná spomienka

PRVÝ PIATOK V MESIACI.

POŽEHNANIE HRDLA NA SPOMIENKU SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA.

16:30

So

4. 2.

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "A"

PRVÁ SOBOTA V MESIACI.

16:30

Ne

5. 2.

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "A"

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI.

10:00

 

Ďalej