Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK RODINY

(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

ROK SVÄTÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

(12. 3. 2022 - 12. 3. 2023)

26. jún 2022

  • V stredu máme prikázaný sviatok: slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.
     
  • Veriaci, ktorý sa v deň slávnosti sv. Petra a Pavla nábožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, kríži...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.  
     
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci
  • Sviatosť birmovania príde vyslúžiť Mons. Marián Chovanec, banskobystrický sídelný biskup dňa 13. 11. 2022, modlime sa za našich birmovancov, aby boli horliví a naplnení Duchom Svätým. 
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Upratovanie kostola: Stanislava Kúšiková a Alica Ulbríková

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

26. 6.

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ 

10:00

† Štefan a † rodičia

Po

27. 6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

28. 6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Spomienka

Večerná svätá omša je z nasledujúcej slávnosti

19:00

† Ernest Bielik, 15. výročie

St

29. 6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

19:00

Za farníkov

Št

30. 6.

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
Ľubovoľná spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

1. 7.

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období

19:00

† Stanislav Beňo

So

2. 7.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

SOBOTA VEČER

19:00

† Jozef Skladan

Ne

3. 7.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ 

10:00

† Magda Janíčková

 

Predchádzajúci Ďalej