Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

29. máj 2023

  • Pavol Kordík, syn Pavla a Ivany rod. Kaššovej, narodený 29. 6. 1995 v Žiari nad Hronom, bývajúci v Repišti číslo 39, seminarista kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. vätéh
     
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Upratovanie kostola: Radka Frolová a Eva Želiarová

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Ne

28. 5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

10:00

Po

29. 5.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Spomienka

8:00

Ut

30. 5.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

19:00

St

31. 5.

Streda 8. týždňa v Cezročnom období

8:00

Št

1. 6.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
Sviatok

-------------------------

Pi

2. 6.

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období

19:00

So

3. 6.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka 

8:00

Ne

4. 6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

10:00

 

Ďalej