Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

17. január 2022

  • V kostole môže byť 100 ľudí OP. Pri vstupe do kostola je pripravený papier, kde sa účastníci bohoslužby napíšu a preukážu sa GreenPassom alebo o prekonaní (od stredy platí len 90 dní). 
  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Náš diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962
  • S prvoprijímajúcimi deťmi sa budeme stretávať  v nedeľu o 14:30 hod. cez Google Meet
  • S birmovancami sa budeme stretávať v nedeľu o 15:30 hod. cez Google Meet

Upratovanie kostola: 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

16. 1.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROčNOM OBDOBí

10:00

 

Po

17. 1.

Sv. Antona, opáta
Spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

18. 1.

Utorok 2. týždňa v Cezročnom období

16:30

St

19. 1.

Streda 2. týždňa v Cezročnom období

---------------

------------------------------------------------------- 

Št

20. 1.

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

21. 1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka

16:30

 

So

22. 1.

Sobota 2. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

Ne

23. 1.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
nedeľa božieho slova

10:00

 

 

Predchádzajúci Ďalej