Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

PIATA veľkonočná NEDEĽA

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

ROK SVÄTÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

(12. 3. 2022 - 12. 3. 2023)

15. máj 2022

  • Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti 5. júna na Turíce. Prosíme všetkých rodičov, krstných rodičov a prvoprímajúce deti, aby prišli v sobotu 21. mája na brigádu.
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962
  • Sviatosť birmovania príde vyslúžiť Mons. Marián Chovanec, banskobystrický sídelný biskup dňa 13. 11. 2022, modlime sa za našich birmovancov, aby boli horliví a naplnení Duchom Svätým. 
  • S prvoprímajúcimi deťmi sa stretneme v nedeľu o 15:30 v sakristii kostola.
  • S birmovancami sa stretneme v nedeľu o 16:30 v sakristii kostola.

Upratovanie kostola: 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

15. 5.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10:00

Za farníkov

Po

16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

17. 5.

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

19:00

† Jozefína Garajová, rod. Bartková

St

18. 5.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

---------------

--------------------------------------------------------

Št

19. 5.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

20. 5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Gitku

So

21. 5.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

---------------

--------------------------------------------------------

Ne

22 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PROSEBNÉ DNI
Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň, ale procesie možno konať aj v ostatných dňoch na určité úmysly. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

10:00

Za farníkov

 

Predchádzajúci Ďalej