Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

Farské oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období,  

18. október 2020

 

OFICIÁLNE STANOVISKO BISKUPOV SLOVENSKA K DANEJ SITUÁCII

Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu.

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie.

Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia o vaše modlitby.

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

18. 10.

SV. LUKÁŠA, patróna farnosti

--------

-------------------

Po

19. 10.

Féria

--------

-------------------

Ut

20. 10.

Féria

--------

-------------------

St

21. 10.

Féria

--------

-------------------

Št

22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža
(Ľubovoľná spomienka)

--------

-------------------

Pi

23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
(Ľubovoľná spomienka)

--------

-------------------

So

24. 10.

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa
(Ľubovoľná spomienka)

 

ZMENA ČASU - Z 03:00 NA 02:00 HOD.

 

--------

 

-------------------

Ne

25. 10.

30. nedeľa v období cez rok "A"

--------

-------------------

 

Upratovanie kostola

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Dňa 18. 10. v našej farnosti slávime hody, slávnosť sv. Lukáša, patróna našej farnosti, farského kostola.

Zároveň 18. 10. je zbierka na misie. 

Október je mesiac ruženca – Panna Mária vyzýva k modlitbe. Modlitba sv. ruženca v mesiaci október bude v utorok a vo štvrtok po Korunke.  Úplné odpustky môžu získať tí čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke, alebo aj v rodine:

-         stačí päť desiatkov,

-         k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,

                      -        vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Predchádzajúci Ďalej