Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

Farské oznamy

 

DOMINICA VI <<PER ANNUM>>

V stredu 26. 2. 2020 vstupujeme do Pôstneho obdobia. V tento deň je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). 

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň 15 minút. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pôstnom období sa konajú krížové cesty. U nás sú piatky a nedele. 

D. p. Vít Tužinský 0907 335 812 alebo padrevit@gmail.com

NEDEĽA

23. 2.

DOMINICA VII <<PER ANNUM>>

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

PONDELOK

24. 2.

Féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

UTOROK

25. 2.

Féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

STREDA

26. 2.

POPOLCOVÁ STREDA

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

ŠTVRTOK

27. 2.

Štvrtok po Poplcovej strede

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

PIATOK

28. 2.

Piatok po polcovej strede

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

Krížové cesty sú polhodiny pred svätými omšami. 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

SOBOTA

29. 2.

Sobota po Popolcovej strede

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

Tieto sväté omše sú s platnosťou na nedeľu.

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

NEDEĽA

23. 2.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Krížové cesty sa konajú polhodiny pred svätými omšami. 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

Predchádzajúci Ďalej