Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Sväté omše v rímskokatolíckom farskom kostole

svätého Lukáša, evanjelistu

v Sklených Tepliciach

Aktualizované v NEDEĽU 8. 9. 2019

8. 9. 2019 DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C" 10:00 

9. 9. 2019 Pondelok 19:00 

10. 9. 2019 Utorok 19:00 

11. 9. 2019 Streda 6:30 

12. 9. 2019 Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie

13. 9. 2019 Piatok 19:00 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

14. 9. 2019 Sobota 19:00 POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA Večerná omša s nedeľnou platnosťou

15. 9. 2019 Nedeľa SEDEMBOLESTNEJ PANNY MáRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA 10:00

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel,

váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

 

Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS: 0907 335 812

Kontakt na miestneho kňaza cez e-mail: padrevit@gmail.com
 
 
K  farnosti Sklené Teplice administratívne patrí filiálka Repište s kostolom Panny Márie Ružencovej. Filiálka Repište je od Sklených Teplíc vzdialená  cca 3 km. 

 

Predchádzajúci Ďalej