Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

Farské oznamy

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

PROSEBNÉ DNI: Nasledujúce dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň.

Na budúce nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.  

 

NEDEĽA

12. 7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA

PER ANNUM "A"

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

PONDELOK

13. 7.

Féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

UTOROK

14. 7.

Féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

18:15

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00


STREDA

15.7.

 Svätého Bonaventúra, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

7:15

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

6:30

 

  

ŠTVRTOK

 16. 7.

 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľubovoľná spomienka)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

PIATOK

17. 7.

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

18:15

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

SOBOTA

 18. 7.

Panny Márie v sobotu (ľubovoľná pomienka)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

11:30


NEDEĽA

19. 7.

ŠESŤNÁSTNA NEDEĽA

PER ANNUM "A"

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

Predchádzajúci Ďalej