Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

Farské oznamy

NEDEĽA

2. 8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA

PER ANNUM "A"

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče nV) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca (napr. Otče náš, Zdravas´ Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b).

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

PONDELOK

3. 8.

Féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

NEBUDE

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

UTOROK

4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (Spomienka)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

NIE JE

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

6:30

 

STREDA

5. 8.

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Ľu

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

NEBUDE

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

  

ŠTVRTOK

 6. 8.

PREMENENIE PÁNA (Sviatok)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

NIE JE

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

PIATOK

7. 8. 

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (Votivna svätá omša)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

18:00

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

SOBOTA

 8. 8.

Sv. Dominika, kňaza (Spomienka)

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

NIE JE

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

6:30


NEDEĽA

9. 8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

PER ANNUM "A"

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

Predchádzajúci Ďalej