Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie spôsobenej chorobou Covid-19 (zhrnutie). Apoštolská penitenciária udeľuje úplné odpustky: 

Veriaci, ktorí obetujú návštevu Najsvätej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodiné čitanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, aelbo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú s ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

Farské oznamy

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PROSEBNÉ DNI: Nasledujúce dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň.

Na budúce nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

NEDEĽA

17. 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

PONDELOK

18. 5.

Veľkonočná féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

UTOROK

19. 5.

Veľkonočná féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

STREDA

20. 5.

 Sv. Bernardína Sienského, kňaza

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

6:30

 

ŠTVRTOK

 21. 5.

 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

PIATOK

22. 5.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

SOBOTA

 23. 5.

Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

19:00

 

NEDEĽA

24. 5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

Predchádzajúci Ďalej