Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Sväté omše v rímskokatolíckom farskom kostole

svätého Lukáša, evanjelistu

v Sklených Tepliciach

Aktualizované v UTOROK 19. 3. 2019

Od Pondelku sa menia časy svätých omší!

17. 3. 2019 Nedeľa     10:00

18. 3. 2019 Pondelok 16:15

19. 3. 2019 Utorok      16:15
Slávnosť svätého Jozefa

20. 3. 2019 Streda        6:30

21. 3. 2019   Štvrtok    14:00 Pohrebná svätá omša

22. 3. 2019   Piatok      16:15
Krížová cesta o 16:00 
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období po prijímaní pomodlí pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

23. 3. 2019   Sobota    16.15 Svätá omša s platnosťou na nedeľu

24. 3. 2019   Nedeľa    10.00
Krížová cesta o 9:30
Druhá pôstna nedeľa "C"
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.


 

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel,

váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

 

Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS: 0907 335 812

Kontakt na miestneho kňaza cez e-mail: padrevit@gmail.com
 
 
K  farnosti Sklené Teplice administratívne patrí filiálka Repište s kostolom Panny Márie Ružencovej. Filiálka Repište je od Sklených Teplíc vzdialená  cca 3 km. 

 

Predchádzajúci Ďalej