Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Sväté omše v rímskokatolíckom farskom kostole

svätého Lukáša, evanjelistu

v Sklených Tepliciach

Aktualizované v NEDEĽU 19. 5. 2019

19. 5. 2019 PIATA Veľkonočná nedeľa 10:00

20. 5. 2019 Pondelok Svätá omša nebude

21. 5. 2019 Utorok Svätá omša nebude

22. 5. 2019 Streda Svätá omša nebude

23. 5. 2019 Štvrtok Svätá omša nebude

24. 5. 2019 Piatok Svätá omša nebude

25. 5. 2010 Sobota      19:00 Svätá omša s platnosťou na nedeľu

26. 5. 2013 ŠIESTA Veľkonočná nedeľa 10:00

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel,

váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

 

Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS: 0907 335 812

Kontakt na miestneho kňaza cez e-mail: padrevit@gmail.com
 
 
K  farnosti Sklené Teplice administratívne patrí filiálka Repište s kostolom Panny Márie Ružencovej. Filiálka Repište je od Sklených Teplíc vzdialená  cca 3 km. 

 

Predchádzajúci Ďalej