Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

Farské oznamy

32. nedeľa v cezročnom období

NEDEĽA

10. 11.

32. Nedeľa per annum

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

PONDELOK

11. 11.

Sv. Martina z Tours, biskupa

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

UTOROK

12. 11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

STREDA

13. 11.

Féria

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

6:30

 

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

7:15

 

ŠTVRTOK

14. 11.

Féria

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

 

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

 

 

PIATOK

15. 11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

 

SOBOTA

16. 11.

Večerná svätá omša s nedeľnou platnosťou

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

15:45

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

16:30

 

NEDEĽA

17. 11.

33. nedeľa per annum

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie, Repište

8:30

 

Farský kostol sv. Lukáša, Sklené Teplice

10:00

V stredu 13. novembra je výročný deň smrti arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora († 1987). Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.

V nedeľu 17. novembra je 3. Svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. V spoločných modlitbách veriacich je vhodné pridať prosbu za chudobných, slabých a marginalizovaných a pamätať na tento úmysel aj pri eucharistickej adorácii alebo pobožnostiach a iných modlitbách (Direktórium 2019, s.274).

V nedeľu 17. novembra je zbierka na seminár. Za vaše milodary srdečné a úprimné Pán Boh zaplať!

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel, váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

D. p. Vít Tužinský 0907 335 812 alebo padrevit@gmail.com

Predchádzajúci Ďalej