Profil farnosti

farnosť Spišská Kapitula
17 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Štefan Vitko, PhD.
Kapláni:
Kontaktné informácie