Blogy

« Späť

Duchovná služba počas lockdownu

.

Milí veriaci,

keďže počas ohláseného lockdownu nie je možná účasť veriacich na verejných bohoslužbách, v rámci individuálnej pastorácie budeme počas uvedeného zákazu rozdávať sväté prijímanie (už od piatku 26. 11. 2021) a to nasledovne:

- pondelok – piatok ráno o 730 a večer o 1800.

- v sobotu ráno o 730 

- v nedeľu ráno v čase od 900 do 1000.

Pred kostolom bude služba, ktorá bude zabezpečovať, aby vo vnútri kostola bol primeraný počet veriacich.

Budeme taktiež vysluhovať sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni podľa toho, ako je uvedené v oznamoch.

Úmysly svätých omší sú slúžené tak, ako boli zapísané.

Počet prítomných na pohrebných obradoch nie je limitovaný. 

Prosím, aby ste tento oznam sprostredkovali aj iným, resp. zdieľajte ho cez sociálne siete.

OZNAMY

Piata Veľkonočná nedeľa