Blogy

« Späť

Ponuka ako sláviť nedeľu

.

V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si zrejme aj my uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
Ponúknite rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf

Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk
Túto liturgiu  pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac o ňom tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)
 
S prianím požehnaných dní a pevného zdravia

Róbert Neupauer