Blogy

« Späť

Sväté omše v našej farnosti

.

Milí bratia a sestry,

s účinnosťou od 6.5.2020 bolo znovu povolené verejné slávenie bohoslužieb. Okrem náležitých hygienických opatrení je tiež potrebné dodržiavať dvojmetrový vzájomný odstup. Preto v snahe čo najlepšie dodržať tieto ustanovenia a teda zaistiť potrebné rozostupy veriacich v kostole, budú nedeľné sväté omše nasledovne: v sobotu 1700 a o 1830, v nedeľu o 600, 730, 900, 1030 a večer o 1830.

Keďže obyčajne väčšina z nás zvykne chodiť na nedeľnú sv. omšu v rovnakom čase a taktiež v kostole zvykne zaujať „svoje“ obvyklé miesto, preto v snahe zabezpečiť požadovaný rozostup veriacich v kostole, prosím, aby ste sa snažili na svätú omšu prísť v tomto poriadku:

  1. tí z vás, ktorí chodievajú zvyčajne na sv. omšu v nedeľu o 730 a zaujímajú v kostole pri pohľade na bohostánok miesto na pravej strane kostola od stredu kostola, prosím, aby ste prišli na sv. omšu o 600
  2. tí z vás, ktorí chodievajú na sv. omšu v nedeľu o 730 a zaujímajú v kostole pri pohľade na bohostánok miesto na ľavej strane kostola od stredu kostola, prosím, aby ste prišli na sv. omšu o 730
  3. tí z vás, ktorí chodievajú na sv. omšu v nedeľu o 1030 a zaujímajú v kostole pri pohľade na bohostánok miesto na pravej strane kostola od stredu kostola, prosím, aby ste prišli na sv. omšu o 900
  4. tí z vás, ktorí chodievajú na sv. omšu v nedeľu o 1030 a zaujímajú v kostole pri pohľade na bohostánok miesto na ľavej strane kostola od stredu kostola, prosím, aby ste prišli na sv. omšu o 1030
  5. tí z vás, ktorí zvyknú chodievať na sv. omšu v sobotu večer a v nedeľu večer, môžu prísť tak, ako boli zvyknutí.

V opatreniach úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa tiež hovorí o možnosti sv. omše zvlášť pre osoby nad 65 rokov. Takáto sv. omša bude v našom kostole v sobotu o 1700.

 

Chápem, že nie každému bude vyhovovať prísť na svätú omšu, ako to bolo vyššie rozpísané. Podľa svojich možností snažme sa tento rozpis zachovať v snahe o poriadok, ochranu zdravia a dôstojné slávenie Eucharistie.

 

Predpis tiež hovorí o dvojmetrových odstupoch. Preto v kostole budeme obsadzovať každú druhú lavicu. Lavice, ktoré bude treba nechať voľné, budú označené. Prosím, aby ste v lavici  zaujímali miesto na kraji, v strede a na opačnom kraji lavice, teda do lavice traja ľudia. Tieto odstupy nie sú potrebné, ak v lavici spolu sedia členovia jednej domácnosti, teda v lavici môžu byť aj viacerí, ako traja.

 

Pripomínam tiež, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. 

 

Sväté omše vo všedné dni budú pokračovať od štvrtka tak, ako to bolo obvyklé. Teda od štvrtka o 1830 (viď farské oznamy). Prosím taktiež o zachovanie náležitých odstupov.

 

V súvislosti s vyššie uvedenými pravidlami prosím o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť s nádejou, že súčasná situácia sa bude i naďalej priaznivo vyvíjať a že tieto opatrenia sú len dočasné. Aj o to tiež prosme vo svojich modlitbách nášho Nebeského Otca.

 

Prosím, aby ste tento oznam dali na vedomie čím viacerým vo svojom okolí.