Blogy

« Späť

Sväté omše v našej farnosti počas nasledujúceho obdobia mesiaca Október

.

Milí bratia a sestry,

každý z vás určite veľmi pozorne sleduje dianie okolo druhej vlny šírenia koronavírusu. Aj duchovný život v našej farnosti sa tomuto vývoju a s tým súvisiacimi obmedzeniami, či nariadeniami, musí prispôsobiť.

Z dôvodu obmedzenia počtu veriacich na svätej omši na 50 budú v našom kostole počas týždňa v pracovné dni v mesiaci Október dve sväté omše a to ráno o 700 a večer o 1830V sobotu bude sv. omša ráno o 730 a večer o 1830. Keďže duchovný otec Róbert Neupauer sa nám ponúkol pomôcť so sv. omšami, tak v nedeľu budú sv. omše v našej farnosti vo farskom kostole do poludnia o 730, o 830, o 930 a o 1030. Súbežne s týmito sv. omšami budú v rovnakom čase aj sv. omše v kaplnke pod vežou. Teda taktiež o 730, 830, 930 a o 1030. To je v nedeľu v našej farnosti 8 sv. omší.

Viac sv. omší sme už dať nemohli, pretože kňaz nemôže v nedeľu slúžiť viac ako 3 sv. omše. Jednu sv. omšu potrebujeme odslúžiť ešte na filiálke v Kolinovciach.

Aby sme zachovali stanovený limit 50 osôb, tí, ktorí sa v nedeľu a teda aj v sobotu večer chcú zúčastniť svätej omše a teda dostať sa dovnútra kostola, nech si v vyzdvihnú lístok, na ktorom je uvedený čas svätej omše i miesto slávenia. Tento lístok je potrebné mať pri príchode na sv. omšu. Lístky si môžete zobrať z lavice pri katolíckych novinách. Prosíme, aby ste si zobrali lístky iba pre seba, resp. pre svoju rodinu a nie napríklad pre celú ulicu. Lístky na ďalšiu nedeľu budú k dispozícii od stredy.

Zapísané úmysly sv. omší sa budú slúžiť tak, ako boli zapísané a dohodnuté.  

Pripomínam taktiež, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Tých, ktorí sa nezúčastnia sv. omše fyzicky, povzbudzujeme k jej sledovaniu a prežívaniu prostredníctvom televízie.

Je to situácia, ktorá nás všetkých samozrejme neteší, ale snažme sa byť trpezliví a ohľaduplní voči sebe navzájom. Prosíme vás taktiež o modlitby za čo najskorší koniec tohto ťažkého obdobia.