Blogy

« Späť

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb

.

ZÁKAZ VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

Vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 ZAKAZUJE SLÁVIŤ SVÄTÉ OMŠE S VEREJNOSŤOU až do odvolania.

Všetky úmysly svätých omší pripadajúce  na dni, na ktoré sa bude uvedený zákaz vzťahovať, budú odslúžené tak, ako boli dohodnuté a zapísané!