Blogy

« Späť

Zrušenie slávenia bohoslužieb

.

Milí veriaci,

od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb.
Slovenskí biskupi apelovali, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.
V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. 

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu, a to jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri. V exteriéri bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov obmedzený nebude.

My, kňazi, budeme od štvrtku bohoslužby sláviť súkromne, bez účasti veriacich, aby sa odslúžili prijaté omšové úmysly. Teda úmysly sv. omší budú slávené tak, ako bolo dohodnuté, resp. zapísané. Rozpis omšových úmyslov môžete priebežne sledovať vo farských oznamoch.

 

O ďalších nových skutočnostiach vás budeme priebežne informovať na internetovej stránke farnosti, resp. na nástenke pred kostolom.

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014034

 

 

Ďalej