.

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove."  KKC 1213

INFORMÁCIE

Podmienkou pre pokrstenie dieťaťa je sľub rodičov, že ho budú vychovávať podľa Evanjelia a náuky Cirkvi a aby sami žili príkladným kresťanským životom, teda aby bola opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere. Ak taká nádej chýba, krst sa má odložiť na neskôr.

 

Pokyny ku sviatosti krstu

  • požiadať o udelenie sviatosti krstu musia vždy len rodičia dieťaťa
  • príprava pred vysluhovaním sviatosti krstu sa koná podľa dohody s kňazom. Na tejto príprave sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež krstní rodičia
  • k sviatosti zmierenia rodičia i krstní rodičia pristúpia počas týždňa, kedy sa bude konať krst (sviatosť zmierenia sa vysluhuje každý deň pol hodiny pred svätou omšou okrem nedele)
  • k zápisu sa vyžaduje kópia rodného listu dieťaťa

 

Krstný rodič:

  • musí byť aspoň jeden krstný rodič
  • krstný rodič musí byť pokrstený a pobirmovaný (byť cirkevne zosobášený)
  • mať aspoň 16 rokov
  • má žiť príkladným kresťanským životom (pravidelná účasť na nedeľných sv. omšiach a pravidelná sv. spoveď)
  • musí byť bez cirkevného trestu, tiež nemôže žiť rozvedený alebo s partnerom (kou) mimo manželstva
  • nemôže to byť vlastný otec alebo matka.