Pozvanie a návod

Pozývame vás zapojiť sa do modlitbovej reťaze. Spoločná a vytrvalá jednomyseľná modlitba má veľkú silu...

Zapojiť sa možno ako jednotlivec alebo ako skupina (rodina, manželia, snúbenci, spoločenstvo a pod.).

Vo formulári si vyberte niektorý z ponúkaných časov a zapíšte sa podľa pokynov.

(Ak chcete zapísať niekoho, kto nemá mail, zapíšte jeho meno a svoj mail. Telefón sa zadávať nemusí.)

  • V kalendári sa bude zobrazovať vaše meno a iniciála priezviska (napr. Meno Jozef, Priezvisko Mrkvička -> zobrazí sa Jozef M.)
  • Ak sa nahlasujete na jeden termín ako skupina, môžete do mena uviesť viac mien alebo výraz "rodina" (napr. Meno Jožko a Marienka, Priezvisko Mrkvička -> zobrazí sa Jožko a Marienka M.; Meno rodina, Priezvisko Mrkvičková -> zobrazí sa rodina M.)