Diskutujeme

Milí priatelia, farníci, bratia a sestry v Kristovi,

Na tomto mieste máte možnosť vyjadriť svoje názory a návrhy. Komunikácia je cestou k dobrým vzťahom, k porozumeniu si a k vzájomnej ústretovosti. 

Táto diskusia je NEANONYMNÁ, znamená to, že prispievať môžu do nej len zaregistrovaní užívatelia a nesú osobnú zodpovednosť za to čo píšu. 

 

Prajem diskutujúcim, aby na tomto mieste budovali dobré vzťahy.

Diskusné fórum pre registrovaných užívateľov