Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

 

 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok "C"

Farské oznamy na druhú nedeľu "C" 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Nedávno aktívni blogeri

Mária Stanislavová
Príspevky: 29
Hviezdičky: 66
Dátum: 29.10.2020
Jozef Greš
Príspevky: 4
Hviezdičky: 14
Dátum: 8.1.2020
Adam Takáč
Príspevky: 24
Hviezdičky: 68
Dátum: 10.3.2018
Anna Högerová
Príspevky: 142
Hviezdičky: 226
Dátum: 13.10.2016
Jakub Senko
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 18.4.2016

Blogy

« Späť

Aktuálne zmeny v optreniach

od 12. januára 2022

Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom svätej omše. Účasť na svätej omši iba v režime OP (očkovaní, po prekonaní). Naďalej prosíme prvých troch čakajúcich na svätú omšu spočítať vstupujúcich do kostola (najmä v nedele), aby počet bol 180 osôb (v Podsadku 100 osôb), nechávať vedľa seba voľné miesto, povinný platný covid pas, potom pán kostolník kostol uzavrie. Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú na svätú omšu alebo sú v režime Základ, môžu 5 minút pred začiatkom svätej omše (nie počas svätej omše) prijať
pred kostolom sväté prijímanie (aby nestáli v chlade).
Aby sa na svätej omši mohlo zúčastniť čo najviac veriacich, tak sa budeme v našej farnosti riadiť opatrením z Vyhlášky: a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
 
Sväté prijímanie sa bude rozdávať v Kostole sv. Petra a Pavla aj v nedeľu 16.1. a 23.1. od 14.30 do 15.00.
 
Sviatosť zmierenia v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti v Kostole sv. Petra a Pavla:
pondelok – piatok 6.35 – 7.00; 19.10 – 20.00
Svätá omša za účasti detí (deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa berú ako očkovaní):
štvrtok o 17.00. Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov: piatok o 18.30. Ak by sa niekto kvôli opatreniam nedostal na svätú omšu, tak môže sledovať online.
 
Režim základ
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor.
Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
Sobášne obrady a obrady krstu (bez svätej omše) môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady (bez svätej omše) sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia
 
Opatrenia účinné od 12. januára 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so
spevom, OP)
 
Režim základ
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor.
Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich) Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia
 
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b| v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní "pod obojím" ; použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d| v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 
!!! Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia !!!
 
Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:
Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v
prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
* definícia kompletne zaočkovanej osoby
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
** Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR
testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.
Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.
Ďalej