Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Farské oznamy na 6. nedeľu v období cez rok (17. - 23. 02. 2020)

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

Ponuka pracovného miesta - pedagogický asistent

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

Nedávno aktívni blogeri

Jozef Greš
Príspevky: 4
Hviezdičky: 14
Dátum: 8.1.2020
Mária Stanislavová
Príspevky: 25
Hviezdičky: 64
Dátum: 12.1.2019
Adam Takáč
Príspevky: 24
Hviezdičky: 68
Dátum: 10.3.2018
Anna Högerová
Príspevky: 142
Hviezdičky: 226
Dátum: 13.10.2016
Jakub Senko
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 18.4.2016

Blogy

« Späť

Kurz lektorov

Farnosť Hniezdne v spolupráci s Mons. prof. A. Tyrolom organizuje Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční v Kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom v sobotu 15.2.2020. V článku je časový harmonogram, témy prednášok a mená prednášajúcich.

Program kurzu lektorov I.
Hniezdne, 15. februára 2020

 


08.00 – 08.20

hod registrácia, farský kostol Hniezdne
08.20

otvorenie a oboznámenie s programom

08.30 – 09.30 hod
Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov
ThDr. Radomír BODZIONY

9.45 – 12.00 hod
Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova
Mgr. Dagmar JURAŠKOVÁ

12.00 – 12.45 hod  obed

12.45 – 13.30 hod
Porozumenie biblických textov – inšpirácia
Prof. Anton TYROL

13.45 – 14.30 hod
Duchovný život lektorov: základné predpoklady
Prof. Anton TYROL

14.30 hod
Odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu

 

15.00 hod
Svätá omša vo farskom kostole

Praktické a organizačné otázky pre kurz lektorov I.


Súčasťou kurzu je aj ponuka kníh s biblickou tematikou. Predaj zabezpečujú referentky KBD.

Ďalej