Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

 
 
 
 

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu

 

 

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Blogy

« Späť

Nové usmernenia v našej farnosti

Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško, povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.

 

     Vo Farskom kostole pokračujú práce, preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla:

streda 17.00 a 18.30; štvrtok a piatok 6.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 6.30, 8.30, 10.30, 16.00 a 18.30. Ranné sväté omše okrem nedele budú iba recitované, bez organa. Úmysly svätých omší z Farského kostola budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je v oznamoch. Sväté omše o 17.00 a v nedeľu o 8.30 sú určené pre seniorov nad 65 rokov.

     Počas prác je systém čítania lektorov zachovaný nasledovne: pri ranných svätých omšiach a o 18.30 (aj v nedeľu o 16.00) čítajú lektori z Farského kostola sv. Mikuláša a o 17.00 a v nedeľu dopoludnia lektori z Kostola sv. Petra a Pavla.

     - Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

     - Obsadzovať iba označené miesta (v Kostole sv. Petra a Pavla je ich 78 – žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša), aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

     - Kostol sv. Petra a Pavla bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme ani posvätný ruženec ani májovú pobožnosť (pomodlíme sa v rodinách).

     - Podmienky ohľadom vyslúženia sviatosti zmierenia oznámime v najbližšom čase (zatiaľ nie je možnosť pred svätou omšou sa vyspovedať).

     - Po naplnení kapacity chrámu využiť priestor pred kostolom, takisto s upozornením na dvojmetrové rozostupy.

     - Sväté omše budú mať kratšie trvanie (aj príhovory).

     - V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, ženy, ktoré upratujú prososíme pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

     - Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy, sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

     - Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii dezinfekciou na ruky, dezinfekciu má aj kňaz pre rozdávanie svätého prijímania, ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.

     - Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdávajú iba kňazi do rúk (nie mimoriadni rozdávatelia) do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Treba dbať na to, aby veriaci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

     - Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.