Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (rok B)

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (rok B)

 

Liturgia domácej cirkvi na Advent a vianoce 2023

 

Pán biskup František pozýva diecézu k rastu vo viere aj cez pastoračnú aktivitu 

JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach

PONDELOK - PIATOK: 9.00 - 11.30, 13.30 - 15.00

SOBOTA: nestránkový deň (krstné a sobášne náuky)

NEDEĽA, PRIKÁZANÉ SVIATKY a PRVÉ PIATKY: nestránkový deň

 

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Blogy

« Späť

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Tento článov vás nasmeruje na články k 2. Svetovému dňu starých rodičov a seniorov

K dňu seniorov sú dostupné: logo, modlitba, posolstvo pápeža Františka, dokumenty Cirkvi k téme, Nóta o odpustkoch, katechézy pápeža o starobe, pastoračné usmernenia i liturgickú príručku.
Všetky materiály sú už dostupné na www.rodina.kbs.sk

 

„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15)
 

 

 

 

 

V tento deň je  možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte: "Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci."

 

Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.

 

Odpustky môžu získať:

 

starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 ... zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;

veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier..."

"chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu .... ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu..."

 

O ďalších možnostiach ako sláviť tento deň sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

 
 
 
Modlitba
na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov
 
Ďakujem ti, Pane, 
za požehnanie dlhého života
pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,
vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.
 
Odpusť, mi Pane, 
že sa často vzdávam a bývam sklamaný;
Neopúšťaj ma, 
keď mi ubúdajú sily.
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral
na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,
na poslanie, ktoré mi zveruješ,
a neprestajne ospevoval tvoju chválu.
 
Urob ma nežným majstrom
tvojej revolúcie,
aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá
a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko.
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka 
a daj, aby tvoja Cirkev, 
zbavila svet osamelosti
a naše kroky upriam na cestu pokoja. 
Amen.
 
Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022.